Skip to main content

Virksomhedsinformation: Virksomhedsbaser

Hjælp til at finde forskellige former for information om virksomheder. Denne vejledning henviser især til informationsressourcer, som er tilgængelige via CBS Bibliotek

Officielle virksomhedsregistre fra hele verden

Præsentation af virksomhedsbaser

Indhold i virksomhedsbaser

I databaserne findes der informationer om alle typer af selskaber og virksomheder

Grundlæggende kan man tale om følgende 3 hovedgrupper af informationer:

  • Basisinformation: virksomhedsnavn, adresse, kontaktinfo, branchekoder, antal ansatte, navne på den øverste ledelse, omsætningstal mm.
  • Regnskabstal, Årsrapporter: i nogle af baserne er der adgang til regnskabstal fra de seneste 5 års årsregnskaber for selskaberne og 10 år for de børsnoterede selskaber. Derimod kan det være vanskeligere at finde årsrapporter - især for udenlandske ikke-børsnoterede selskaber.
  • Finansielle data: mere detaljerede finansielle oplysninger om selskaberne skal findes i de finansielle databaser (børsnoterede selskaber)

Oversigten her er inddelt i "Danske Virksomheder" og "Udenlandske Virksomheder".

Lokalisering af virksomheder

Virksomhedsbaser er velegnede til at lokalisere virksomheder efter så forskellige kriterier som f.eks. geografisk beliggenhed, størrelse målt på omsætning, antal ansatte eller branchetilknytning.

Litteratur vedr. Competitive Intelligence