Skip to main content

Virksomhedsinformation: Virksomhedshistorie

Hjælp til at finde forskellige former for information om virksomheder. Denne vejledning henviser især til informationsressourcer, som er tilgængelige via CBS Bibliotek

Indhold

Oversigt over ressourcer med historiske informationer om virksomheder. Historiske oplysninger kan især findes for børsnoterede selskaber og store virksomheder:

Historiske oversigter over virksomheder

Historiske finansielle data

Litteratur med virksomhedshistorie

Tidsskrifter med virksomhedshistorie

Litteratur med virksomhedshistorie

CBS Bibliotek har en lang række bøger, der omhandler virksomheders historie. Prøv at søge på ordet virksomhedshistorie eller på en konkret virksomheds navn. Mange af de fysiske bøger om dette emne står med opstilling 933 eller med opstilling under den branche, som pågældende virksomhed hører under.

Tidsskrifter med virksomhedshistorie

Nedennævnte titler er eksempler på nogle centrale virksomhedshistoriske tidsskrifter. Desuden kan der peges på tidsskrifter som "Business and Economic History" og "Journal of Economic History". Tidsskrifterne kan findes via søgefunktionen "Søg tidsskrifter".

Søg efter virksomheder i Wikipedia

Historiske oversigter og artikler om virksomheder

International Directories of Company Histories

Indhold: Beskrivelse af ca. 10.000 internationale virksomheders historiske baggrund med omtale af virksomhedens fusioner og opkøb, beskrivelse over tid af udviklingen i struktur og ledelse samt de regnskabsmæssige resultater. Derudover en liste over de vigtigste konkurrenter samt litteraturliste. Se her for en nærmere beskrivelse.
Søgetip: Søg på virksomhedsnavn i søgeboks til venstre på skærmen – marker ’All volumes’

 


Øvrige databaser med historiske oplysninger om virksomheder

Business Source Complete:
adgang til næsten 20.000 virksomhedsrapporter fra MarketLine (tidligere Datamonitor) m.fl. Disse rapporter indeholder bl.a. en kort gennemgang af virksomhedernes historie.

Søgetip: vælg More, derefter Company Profiles og søg på virksomhedens navn 

Factiva:
historiske oplysninger om virksomheder findes i både artikler og rapporter.

Artikler: ved en emnesøgning under Search kan en søgning afgrænses til at finde artikler med historisk information, hvor der er mere dybdegående beskrivelser af en virksomheds produkter og markeder, ledelsesforhold, omtale af konkurrenter og regnskaber.
Søgetip:
vælg kategorien Subject og derefter Corporate/Industrial News>Profiles of Companies>... (Denne emnesøgning indeholder artikler fra 2000 – d.d.)
Rapporter: under Companies/Markets-delen i Factiva er der adgang til bl.a. virksomhedsrapporter fra Dow Jones, hvor der også er en præsentation af virksomhedernes historiske baggrund. Virksomhedsrapporter er tilgængelige for børsnoterede selskaber.

Company Histories & Profiles: en website med virksomhedshistorie og -profiler for en lang række virksomheder. Desuden referencer til anden litteratur om virksomhederne. En af hovedkilderne er International Directories of Company Histories.

Historiske finansielle oplysninger

Datastream: 
Historisk og aktuel finansiel og økonomisk information. Aktier, aktieindeks, finansielle nøgletal, finansielle instrumenter, råvarer, derivater mm. fra børser over hele verden. Økonomiske data fra statistikbureauer og internationale organisationer som IMF og OECD mm.

 

Thomson One Banker: 
Adgang til finansielle virksomhedsoplysninger, aktiekurser, indtjening, ejerskab, M&R, fondsbørsmeddelelser, årsrapporter, events, nyheder, "peer-analysis" m.v. Der findes data tilbage fra 1980'erne og frem. 

 

Mapping Corporate Denmark: (er pt. ikke tilgængelig)
Adgang til nøgletal for Danmarks 100 største ikke-finansielle og 15 største finansielle koncerner for perioden 1973-2003. Anvendes til at følge de største danske koncerner gennem 30 år samt til at spore enkeltvirksomheders udvikling i det lange tidsperspektiv.
Ligeledes adgang til Top 100 lister på alle år i perioden 1973-2003 med mulighed for ranking efter omsætning, resultat før skat, aktiver / statusbalance, egenkapital, aktiekapital og antal ansatte. 
Søgetip: Mulighed for søgning på virksomhedsnavn, ledelsesform, branche, finansiel / ikke-finansiel virksomhed, region og ejerform.

 

WRDS (Wharton Research Data Services):
WRDS giver adgang til data inden for områder som finansiel information, regnskabstal, bankområdet, økonomiske forhold og management. Data hentes fra mange forskellige databaser og datasæt, men er tilgængelige via én fælles webbaseret brugerflade. Via WRDS er der adgang til ressourcer som f.eks. COMPUSTAT, CRSP og OptionMetrics.

Fagbibliografier: Erhvervs- og Virksomhedshistorie

Arkiver, Foreninger mm. (om virksomhedshistorie)