Skip to main content

Virksomhedsinformation: Brancherapporter

Hjælp til at finde forskellige former for information om virksomheder. Denne vejledning henviser især til informationsressourcer, som er tilgængelige via CBS Bibliotek

Hvad er brancherapporter

En brancherapport giver et overblik over en bestemt branche (industry) og beskriver bl.a. konkurrenceforholdene i branchen. Desuden er der typisk data for branchens størrelse, markedssegmentering og fremtidsudsigter.

Brancheanalyser fra bibliotekets bogsamling

Søg i bibliotekets katalog efter brancherapporter. Brug f.eks. søgeordet "brancheanalyser", eller "industry analysis" eller "industry profile"

Nyheder om brancher

Factiva:
Her findes en indgang til hurtigt at finde et snapshot og nyheder om brancher (industries)
Søgetip: gå ind via Companies/Markets > Industry > Industry Snapshots

Websites - Brancheanalyser

Adgang til Brancherapporter

Business Source Complete indeholder flere tusinde brancherapporter fra forskellige leverandører. Rapporterne omfatter både fremstillingsindustrien, handel og serviceindustrien.

Søgetip: vœlg "Indexes" under More−funktionen. I feltet "Browse an Index" vælges "Document Type", hvor der søges efter Industry. Derefter henter man "Industry Overview" op i søgefeltet med Add-funktionen. En anden mulighed er at copy-paste følgende søgeord op i søgefeltet: (ZT "industry overview"). Dette søgeord kan så kombineres med f.eks. en bestemt branche: (ZT "industry overview") and airline industry. En tredje mulighed er at afgrænse sin søgning i Advanced Search til Industry Overview i Document type og derefter søge på branchen som f.eks. automotive, se her:


Investext: er især kendt for sine virksomhedsrapporter. Men basen indeholder også mere branche- og produktspecifikke rapporter.
Søgetip: i søgefeltet Industry kan du afgrænse din søgning til at søge på en bestemt branche (SIC- eller NAICS-branchekoder) som f.eks. pharmaceuticals. Desuden kan du i søgefeltet Industry Type afgrænse din søgning til kun at søge efter rapporter med brancheindhold (industry). 


MarketLine: 
Information om brancher, erhvervssektorer samt forbrugsvarer på verdensplan, i enkelte lande og i geografiske områder.
Den enkelte rapport indeholder bl.a. en generel beskrivelse af markedet og konkurrencesituationen samt statistiske data for de seneste 5 år samt prognose med talmateriale for udviklingen 5 år frem i tiden.
Brancherne er inddelt i mere end 25 hovedgrupper og en række undergrupper. Ved at vælge en hovedgruppe er der adgang til brancheanalyser samt data og nyheder om virksomheder inden for den valgte branche (”Companies” og ”Company News”), case studies (”Case Studies”) og virksomhedsovertagelser mm. (”Financial Deals”).


Statista: er en statistikportal, der leverer statistik og anden data om en lang række emner / brancher, der er grupperet i 20 hovedgrupper som f.eks. reklame, telekommunikation, dagligvarer, uddannelse, transport og turisme. Ifølge egne oplysninger er der statistik om mere end 60.000 emner hentet fra over 10.000 forskellige kilder.


De statistiske oplysninger hentes dels fra frit tilgængelige kilder som Verdensbanken, US Census Bureau og IMF, dels fra ”beskyttede” kilder, hvor Statista typisk henter data fra pressemeddelelser mm. Til hver statistisk information er der detaljeret baggrundsinformation som kilde- og datoangivelse, metodeoplysninger og emneord (key words). Sidstnævnte muliggør bl.a. supplerende søgninger.
NB! Der findes både en engelsk- og en tysksproget udgave af Statista. Og indholdet er ikke identisk. Hvis man søger efter data og statistik om Tyskland og det tyske marked (og i mindre grad også det europæiske), kan man med fordel begynde med den tysksprogede udgave. Husk at bruge tyske søgeord!

Find brancherapporter i Business Source Complete

En kort vejledning til at finde brancherapporter i Business Source Complete