Skip to main content

Virksomhedsinformation: Udenlandske virksomheder

Hjælp til at finde forskellige former for information om virksomheder. Denne vejledning henviser især til informationsressourcer, som er tilgængelige via CBS Bibliotek

De centrale virksomhedsbaser med data om udenlandske virksomheder

Orbis og Kompass er de to centrale databaser, når det drejer sig om at finde basisinformation m.m. om udenlandske virksomheder. Begge databaser indeholder også data om danske virksomheder:

 

Orbis:

indeholder informationer om mere end 200 millioner virksomheder fra hele verden. Blandt de tilgængelige informationer er kontaktinfo med adresse, telefonnummer, e-mailadresse, URL og link til virksomhedens placering på Googles kort. Derudover er der oplysninger om virksomhedens branchetilknytning og en kort beskrivelse af dens historie og forretningsaktiviteter. Der er adgang til finansielle oplysninger - både i tal og grafisk fremstillet. For børsnoterede selskaber er der data 10 år tilbage, for øvrige selskaber er der data max. 5 år tilbage. Desuden er der adgang til personoplysninger i form af direktions- og bestyrelsesmedlemmer.

Her skal fremhæves tre centrale elementer ved Orbis: ejerskabsforhold , fusioner/virksomhedsovertagelser og analyse-delen (Analysis).

Ejerskabsforforhold: informationer om aktionærer og datterselskaber, direkte og inddirekte ejerandele, ”ultimate owner” m.m.

Fusioner/virksomhedsovertagelser: Orbis-basen er koblet sammen med Zephyr-basen, hvor der findes omtale af fusioner, virksomhedsovertagelser mm.

Analysis (analyse-delen):

 • Segmentation: To variable (f.eks. branche og omsætning)
 • Peer analysis  (v. peer report): Benchmarking; finansielle data; max. 500 virksomheder
 • Aggregation: Aggregerer regnskabsdata fra udvalgte virksomheder
 • Statistical distribution: Illustrerer fordelingen af en variabel på de udvalgte virksomheder (f.eks. omsætning)
 • Concentration analysis: Beskriver andelen af en bestemt variabel 

Kompass:  

Virksomhedsvejviser med mere end 5 mio. virksomheder på verdensplan, heraf ca. 43.000 danske virksomheder. Dækker business-to-business området fordelt på ca. 53.000 produkt- og servicegrupper, dog ikke detailhandel. Oplysningerne i Kompass bygger på virksomhedernes egne indberetninger. (NB: Ikke adgang til finansiel information).  Bemærk at basen giver mulighed for at vælge mellem engelsk og dansk som søgesprog. De 53.000 produkter og serviceydelser er søgbare via Kompass's klassifikationssystem. Varenavne / varemærker er ligeledes søgbare.
Lokalisere virksomheder på "import- og eksportniveau": i Kompass er det muligt at finde virksomheder på baggrund af hvilket land eller region, som virksomhederne eksporterer eller importerer til


ORBIS Bank Focus (tidl. Bankscope)

Database med detaljeret og løbende information om banksektoren og de finansielle institutioner i hele verden.

Orbis Bank Scope indeholder data for de seneste 5 år afhængig af land og bank:

 • Detaljerede regnskaber og foreløbige data
 • Landerisiko
 • Aktiekurser
 • Direktører og kontaktpersoner
 • Detaljeret bankstruktur
 • Datterselskaber mv.

Kreditvurderinger
Du kan også finde gældende ratings fra Moody’s, Standard & Poor’s og Fitch. Der er adgang til den nuværende rating, inklusiv dato for denne, samt til at se de tidligere ratings for den enkelte bank.
Ratings data kan ikke eksporteres, kun ses i systemet samt benyttes som kriterier i søgninger og analyser.  

 

Andre databaser med virksomhedsdata

Blandt CBS Biblioteks databaser findes en række med virkskomhedsinformation i forskellig grad:

Business Source Complete (BSC):
Det primære fokus i denne database ligger på området for tidsskriftsartikler. Men der er også adgang til megen virksomhedsinformation.

 • Company Information: dette modul giver adgang til data om mere end 1,1 mio. virksomheder. Der er kun adgang til få oplysninger om de enkelte virksomheder som f.eks. omsætning, antal ansatte, oversigt over de ledende medarbejdere og datterselskaber, virksomhedens aktiviteter og branchetilhørsforhold. Dertil kommer ikke mindst funktionen "Related Information": her er der adgang til artikler fra brancheblade, tidsskrifter mm. i BSC om pågædende virksomhed.

 

 • Company Profiles: adgang til mere detaljerede rapporter om mere 8.000 virksomheder

Marketline
i modulet "Companies" findes ca. 33.000 af verdens største private og offentlige virksomheder med basisoplysninger, beskrivelse af virksomheden og hvad den beskæftiger sig med, virksomhedens historie, ledelsen (biografiske oplysninger), branche / produkter, liste over de vigtigste konkurrenter, samt en række økonomiske oplysninger og analyser. For de største virksomheder er der også en SWOT-analyse.


Emis Professional:
giver adgang til bl.a. oplysninger om virksomheder fra mere end 120 "emerging markets" i form af nyhedsartikler, årsrapporter, brancheanalyser mm.


Passport (tidl. Global Market Information Database - GMID):
information om virksomheder findes under fanebladet "Companies". De omtalte virksomheder i denne database findes især inden for forbrugsvarer (FMCG - Fast Moving Consumer Goods)


Factiva:
vælg fanebladet "Companies" og skriv selskabets navn.

Denne del af Factiva indeholder især data og informationer om børsnoterede selskaber, men der findes også informationer om ikke-børsnoterede. Derudover er der gode muligheder for at linke til nyhedshistorier mm. (News) fra artikeldelen af Factiva.