Skip to main content

Virksomhedsinformation: Årsrapporter fra udenlandske virksomheder

Hjælp til at finde forskellige former for information om virksomheder. Denne vejledning henviser især til informationsressourcer, som er tilgængelige via CBS Bibliotek

Årsrapporter fra udenlandske virksomheder

Adgangen til årsrapporter fra udenlandske virksomheder er ikke dækket så godt ind som med danske. Nedenfor henvises til nogle databaser og enkelte Internetsider. Det er primært de børsnoterede selskabers årsrapporter, der er tilgængelige.

Thomson One Banker
giver adgang til årsrapporter fra børsnoterede selskaber - både amerikanske og ikke-amerikanske selskaber, der har indberetningspligt til SEC, U.S. Securities and Exchange Commission. Dækningen varierer, men for mange selskaber er der årsrapporter tilbage fra midten af 1980’erne.
Søgetip:
årsrapporterne findes bl.a. under menupunktet Company Views/Filings. Se også dette dokument med eksempel påsøgning efter årsrapport

 


EMIS Professional
indeholder information om virksomheder fra mere end 120 lande (de såkaldte ”emerging markets”). For en række af virksomhederne er der også adgang til årsrapporterne.
Søgetip:
vælg først land (Country); dernæst find virksomhed (Companies/Search eller Company Screener) og derefter klik på fanebladet med ”Financial Documents/Annual Reports”

 


 


WestlawNext:
giver også adgang til årsrapporter fra børsnoterede selskaber fra hele verden. Den geografiske dækning er global, og kronologisk varierer det fra selskab til selskab. Men der ligger årsrapporter tilbage fra begyndelsen af 1990'erne.
Find årsrapporter via Business Law Center > Annual Reports to Shareholders
Søgetip: søg f.eks. specifikt på virksomhedens navn i "Company"-feltet eller afgræns virksomheder på deres oprindelsesland ("Location of Incorporation"), branchetilknytning ("Industry" eller "SIC-Code")


Edgar  (US SEC’s virksomhedsbase):
giver adgang til alle årsrapporter (de såkaldte 10-K) fra de amerikanske børsnoterede selskaber. Udenlandske selskaber børsnoterede i USA indrapporterer tilsvarende rapporter (20-F).
Søgetip: i denne Libguide fra Milner Library er der kort vejledning i brugen af Edgar. På SEC’s egen hjemmeside er der også en mere omfattende vejledning. På SEC hjemmeside findes der en oversigt over alle de formater for indberetninger (filings), der findes. Blandt de mest almindelige er 10-K (årsrapport), 20-F (årsrapporter fra udenlandske selskaber), 10Q (kvartalsregnskaber), 14A Proxy Statement (dokumenter i tilknytning til den årlige generalforsamling: aflønning af topledere, aktieoptioner m.m.), 8-K (diverse selskabsmeddelelser), Prospectus (børsprospekter). På Thomson Research's hjemmeside findes der også en Guide to SEC Filings med en beskrivelse af de meste centrale.


Annual Reports.com giver gratis adgang til årsrapporter fra en lang række af virksomheder. Søgetip: udover at browse på virksomhedsnavn er det muligt at afgrænse sin søgning på branche (Industry) og fondsbørs

På CBS Bibliotek er der adgang til finansielle databaser som Bloomberg og Datastream, hvor der også er adgang til årsregnskaber for børsnoterede selskaber

Historiske regnskabsoplysninger

Årsrapporter hentet fra virksomhedsregistre

 

Virksomhedsregistre:  En mulighed for at finde mere information om virksomheder er at kontakte virksomhedsregistre i de pågældende lande, dvs. det der modsvarer Erhvervsstyrelsen i Danmark. Nogle steder er infomationerne gratis, andre steder skal man betale. Typisk skal der betales for et årsregnskab (årsrapport), selvom tendensen er, at adgangen til dokumenter i stigende grad bliver gratis.

Se her for en liste over virksomhedsregistre i de forskellige lande.  

Et eksempel er Company House (United Kingdom)

Google - searching for annual reports

Google Web Search

Brug f.eks. Google til at finde virksomhedens officielle hjemmeside og find årsrapporter (annual reports) under menupunktet "Investor Relations".
Søgeeksempel: IBM "Investor relations"

Frie Internetressourcer med adgang til årsrapporter