Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Nomenklaturer inden for statistik (branchekoder m.m.): Oversigt over nomenklaturer

Kort oversigt over de forskellige nomenklaturer

Oversigt - i kort format

De mest almindelige inden for brancher, handel og produktion:

CPC - Central Product Classification

CPA - Classification of Products by Activities

DB – Dansk Branchekode

HS - Harmonized Commodity Description and Coding System

ISIC - International Standard Industrial Classification

KN      Den Kombinerede Nomenklatur

NACE - General Industrial Classification of Economic Activities within the European Communities

NAICS - North American Industrial Classification System

PRODCOM  -  Europæisk produktionsstatistiksystem for minedrift og vareproduktion

SIC - Standard Industrial Classification

SITC    Standard International Trade Classification 

 

Oversigt - i uddybet form og med referencer

På de følgende websites er der adgang til mere information om nomenklaturer:

·         Eurostats Metadata Server Ramon indeholder lister over internationale statistiknomenklaturer og nøgler mellem de forskellige systemer

·         United Nations Statistics Division – Classifications Registry har også de internationale statistiknomenklaturer og nøgler mellem de forskellige systemer

 

Udvalgte nomenklaturer: 

CPC - Central Product Classification (CPC) Ver.1.1 CPC blev udviklet af FN og vedtaget i 1989. Den er siden blevet revideret i 1997 og 2004 (Produktkode)

CPA - Classification of Products by Activities er EU’s udgave af CPC men med en større detaljeringsgrad. CPA er 6-cifret og har en struktur der er symmetrisk med opbygningen i NACE. Det betyder at de 4 første cifre i CPA er identisk med de tilhørende NACE koder (Produktkode).

DB -  Dansk Branchekode. Den gældende version er DB07, som stammer fra 2007. I Dansk Branchekode er den 4 cifrede NACE kode tilføjet et 2-cifret løbenummer. Det giver mulighed for danske underopdelinger (Branchekode)

HS - Harmonized Commodity Description and Coding System Forkortes Harmonized System eller bare HS. En verdensomspændende klassifikation anvendt siden 1988, til brug for udenrigshandelsstatistik og toldtariffer. HS nomenklaturen er overvejende baseret på en inddeling af varerne efter det materiale, de er fremstillet af og består af ca. 5000 varekoder på 6 cifre (Udenrigshandelskode)

ISIC - International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 4-cifret branchekode udarbejdet af FN.  De to første cifre i ISIC er lig med de to første cifre i EU's NACE og dermed også i DB, Dansk Branchekode (Branchekode).

KN - Den Kombinerede Nomenklatur EU’s klassifikation for toldtariffer og udenrigshandelsstatistik, som består af ca. 10.000 varekoder på 8 cifre. I KN er de første 6 cifre de samme som HS-nomenklaturen og de to sidste cifre er en underopdeling, der kun anvendes inden for EU-landene (Udenrigshandelskode).

KN10 - Den Kombinerede Nomenklatur – 10 cifre Den danske produktions- eller varestatistik offentliggøres på 10 cifre som er lig med KN + 2 nationale cifre, der oftest en underopdeling i størrelse.
Disse 10-cifrede varenumre i produktionen kan altid aggregeres til de 8-cifrede KN varenumre for sammenligning med udenrigshandelsstatistikken (Produktkode).

NACE - General Industrial Classification of Economic Activities within the European Communities EU's 4-cifrede branchekode. De første 2 cifre i NACE er lig med de to første cifre i FN’s nomenklatur ISIC (Branchekode).

NAICS - North American Industrial Classification System er en nordamerikansk brancheklassifikation udviklet i fællesskab af USA, Canada og Mexico for at vise sammenlignelige data for hele regionen. Afløseren for SIC der dog stadigvæk bruges bl.a. i en række virksomhedsbaser (Branchekode).

PRODCOM  -  PRODucts of the European COMmunity (Europæisk produktionsstatistiksystem for minedrift og vareproduktion) En 8-cifret varekode, der anvendes i EUs produktionsstatistik.De 4 første cifre er de samme som EU’s branchekode NACE. Prodcom omhandler kun fremstillingsvirksomhed og har ca. 3.500 varenumre. Til hver Prodcom-kode svarer én eller flere KN-koder (Produktkode).

SIC - Standard Industrial Classification det amerikanske branchekodesystem der blev afløst af NAICS i 1997. Men SIC bruges stadigvæk bl.a. i en række virksomhedsbaser (Branchekode).

SITC - Standard International Trade Classification  I internationale udenrigshandelsstatistikker anvendes ofte SITC. I denne nomenklatur er det varernes forarbejdningsgrad (råvarer, halvfabrikata, færdigvarer), der er afgørende for deres placering i klassifikationen. SITC omfatter ca. 3.100 5-cifrede varenumre (Udenrigshandelskode).