Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: Begynd her

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

EU - leksikalt

IATE - Inter-Active Terminology for Europe

IATE (Inter-Active Terminology for Europe) er EU's inter-institutionelle og flersprogede terminologidatabase. Denne service var tidligere kendt som EURODICAUTOM

My Profile & Contact Info

Formålet med denne guide om EU

Hovedvægten i denne guide om EU ligger på en beskrivelse af, hvor du kan finde dokumenterne i  EU-systemet.

Dokumenter dækker over forskellige former for materialer som f.eks. direktiver, forordninger og anden lovgivning, domme, rapporter, meddelelser, pjecer og statistik.

Desuden er der også nogle anbefalinger til databaser og informationsressourcer, hvor man kan finde litteratur vedrørende EU

Sprog: EU er en myriade af forskellige sprog (23 officielle sprog). Denne guide er på dansk og henviser i udgangspunktet til dansksprogede ressourcer. Da mange af dokumenterne kun findes på engelsk eller fransk henvises der dog også til ikke-dansksprogede materialer.

Oversigt over indholdet i denne guide: EU - hvor findes dokumenterne