Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: Hvor findes EU-Lovgivningen

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

Oversigtslitteratur om EU-retten

Resuméer af EU-lovgivningen

Litteratur om EU-ret

Europæiske e-Justice Portal

Ambitionen med e-Justice portalen er at samle informationer om EU-retten og de forskellige retssystemer i EU-området. Og samtidig give bedre til retsvæsenet i hele EU.

 

N-Lex

N-Lex: bindeledet til den nationale lovgivning

 • En fælles søgeformular, som du kan bruge til søgninger på dit eget sprog
 • Søgeresultater direkte fra nationale databaser
 • Beskrivelser af databasernes indhold og søgemuligheder for hvert land (søgefelter og forskellige former for retsakter)
 • EUROVOC – EU's flersprogede tesaurus – der hjælper dig med at finde en term på et sprog, du ikke kender, når du leder efter ord i titlen eller teksten

Hvor findes lovene (retsforskrifterne)

De centrale EU-informationsressourcer til at finde lovgivningen er

 • EUR-Lex:
  Quick Search, se  vejledning
  Advanced Search, se vejledning
   
 • EU-Tidende: Fra den 1. juli 2013 vil den elektroniske udgave af EU-Tidende (e-EUT)  har retsvirkninger.
  EU-Tidende (EUT) er et tidsskrift, som offentliggøres hver dag fra tirsdag til og med lørdag på alle officielle EU-sprog. Det er EU's officielle samling af retsakter. EUR-Lex-websitet giver dig direkte adgang til alle udgaver af EUT og deres indhold
  EUT-serie, afhængigt af det valgte år. Siden januar 1968 er EUT blevet udgivet i to særskilte serier: L-serien – lovgivning, C-serien – meddelelser og oplysninger. Oprindeligt blev EUT udgivet som en enkelt serie: A-serien (1952–58) og derefter P-serien (april 1958-1967).

 

Oversigt over de forskellige typer af dokumenter:

Direktiver (Directives): er en EU-lov, der forpligter de enkelte medlemslande til at implementere den i den nationale lovgivning ("følgelovgivning"). De skal offentliggøres i EUR-Lex:

 • Avanceret Søgning: søgning efter direktiv og andre dokumenter på dokumentnummer (årstal/nummer), ord (i titel eller titel/fuldtekst)
 • Eurovoc: søgning på nøgleord / key words via Eurovoc som er EU's flersprogede og tværfaglige tesaurus. Den indeholder nøgleord, opdelt på 21 områder og 127 underområder, der beskriver indholdet af dokumenterne i EUR-Lex. Du kan gennemse EU-lovgivning og relaterede dokumenter (lovgivning, forberedende dokumenter, internationale aftaler, meddelelser om retspraksis, parlamentsforespørgsler osv.) efter område og underområde.

Direktiver m.m. via EU-oplysningen:

 

Direktiver via Retsinformation:
ved at søge på direktivenummer og år kan man finde den relaterede danske lovgivning. I Retsinformation vælges Feltsøgning og derefter søgefeltet: Officielle noter. Skriv 1968/151/EØF hvis man ønsker at finde den danske lovgivning der implementerer det 1. selskabsdirektiv


Forordninger (Decisions):
Umiddelbart bindende regler for medlemslandene. National lovgivning ikke påkrævet. I EUR-Lex kan man søge specifikt efter forordninger ved i "Avanceret søgning" at afgrænse til "Forordning" under feltet "Dokumenttype".Afgørelser / Beslutninger (Decisions):
en bestemt type retsakt, som er udstedt af Ministerrådet eller Kommissionen. En beslutning er ifølge artikel 288 TEUF bindende for dem, den angiver at være rettet til. Det kan være en medlemsstat, virksomhed eller personer. Den er bindende i alle enkeltheder. Disse dokumenter skal offentliggøres i EUR-Lex, hvor det er muligt at afgrænse sin søgning til kun at søge efter afgørelser / beslutninger

 

Konsekvensanalyser (Impact assessments)

Konsekvensanalyser (eller impact assessments) for initiativer, som forventes at have væsentlige økonomiske, sociale eller miljømæssige konsekvenser. Det omfatter bl.a.:

 • lovforslag
 • ikke-lovgivningsmæssige initiativer (f.eks. finansielle programmer, henstillinger i forbindelse med forhandlinger om internationale aftaler)
 • gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter

Adgang til konsekvensanalyserne:

Søgetips: som udgangspunkt er det en god ide at finde det oprindelige direktivforslag (KOM-dokumentet) og søge på det. Et eksempel herpå:  Det fjerde hvidvaskningsdirektiv  er fra 2015 og har nummer 489 (2015/849). KOM-dokumentet (COM med det oprindelige direktivforslag er KOM 2013/45 (COM 2013/45).

De fleste af dokumenterne findes også i EUR-Lex

 

Gældende EU-retsakter

Register over EU-lovgivning:
Gennemse efter emne for at finde gældende lovgivning 

Register over konsolideret lovgivning:
Gennemse efter emne for at finde seneste:  

 • konsoliderede udgave af en retsakt (eller den grundlæggende retsakt, hvis den aldrig er blevet ændret) og     
 • ændringer/rettelsesblade til den.


Gældende EU-retsakter 
Oversigt fra EU-oplysningen: Alle gældende direktiver, forordninger, afgørelser, beslutninger m.v. Der linkes til dokumenterne i EUR-Lex


 

Register over gældende EF-retsforskrifter og andre akter udstedt af EF-institutionerne.
Bind I: emneregister- og Bd.2: kronologisk og alfabetisk register
Beholdning: 1982 –
Placering: Papir og Online: 
Indhold: oversigt over den gældende EU-lovgivning med henvisning (link hvor muligt) til EF-Tidende. Inddelt emnemæssigt (20 emner) samt med alfabetisk indgang

Lovgivning - EU's beslutningsproces

EU's beslutningsproces: 

Faserne i EU's beslutningsproces:

 • lovforberedende arbejde: arbejdsprogrammer, grønbøger, hvidbøger
 • beslutningsprocessen: fra lovforslag til lovvedtagelse
 • den nationale implementering i lovgivningen

Dokumenter - lovforberedende arbejde:

 • Kommissionen: KOM og SEK dokumenter
 • Europa-Parlamentet: rapporter, opnions
 • Rådet: common position
 • opinions from EcoSoc, Comm. of Regions, ECB

Dokumenter - lovgivning

 • direktiver (Directives): skal implementeres af de nationale stater
 • forordninger (Regulations)
 • beslutninger (Decisions)
 • legal acts (second pillar, CFSP) ?
 • legal acts (third pillar, JHA) ?