Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: Litteratursøgning om EU

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

Litteratursøgning

LibSearch: søger i materialer ved CBS Bibliotek

 • der søges både i bibliotekets fysiske samling af materialer og samlingen af e-bøger, online tidsskriftsartikler mm.
 • få inspiration til dine søgninger via denne korte søgevejledning
 • via LibSearch er der adgang til megen litteratur om EU både i bibliotekets fysiske samling, i e-bøgerne og i tidsskriftsartiklerne

 

Find-eR: (Europa-Kommissionens bibliotekssøgesystem)

 • Katalog hvor man søger blandt en mængde (videnskabelige) bøger, tidsskrifter, tidsskriftsartikler, rapporter mm. om EU-forhold.
 • Sprog: størstedelen af materialet er på tysk, engelsk og fransk – men alle EU-sprog er repræsenterede.
 • Kronologi: 1978 – d.d.
 • Søg i Sub-kataloger: Journals, E-journals, ECLAS Thesaurus 
   
  Oversigt over den nyeste litteratur i to serier: dels en EUR-serie om EU og dets politikker og aktiviteter dels en INT-serie om internationale forhold og udviklingen i ikke-EU lande.  Denne funktion kan man abonnere på.

 

Bibliotekets katalog ved Den Europæiske Domstol:

 • retsvidenskabelige artikler og bøger, der vedrører EU-retten og andre juridiske emner, der kan være af interesse for institutionens arbejde. De udvalgte materialer indekseres
 • retsvidenskabelige noter og bemærkninger til Domstolens, Rettens og Personalerettens praksis. 

 

Bibliotekskatalogen: ved EUI, European University Institute

 • The collections include more than 2,000 current printed journals and approximately half a million volumes in law, economics, history and civilization, and political and social sciences, with a special focus on Europe.


Oversigt over Biblioteker og Arkiver ved Den Europæiske Union: giver adgang (links) til EU-Institutionernes biblioteker og arkiver samt digitale biblioteker


 

Litteratur om Rådet:

Henvisninger (bibliografier) til litteratur om Rådet og dets arbejde.


 

Link til en række bibliotekskataloger: giver adgang til at søge i en række forskellige kataloger

 


 

Key publications of the European Union: årlig onlinetilgængelig publikation som er "a catalogue listing some of the most recent and most popular titles by the Publications Office of the European Union". 

Tidsskriftsartikler

European Integration Current Contents: giver adgang til indholdsfortegnelser (Table of Contents, TOC) fra mere 100 tidsskrifter, som er relevante vedr. forskningen i EU og den europæiske integrationsproces.

European Research Papers Archive (ERPA): søgbar database der indeholder online working papers fra en række universiteter og forskningsinstitutioner.

 

Universiteter, Tænketanke m.m.

Arkiver m.m.

Historical Archives of the European Union: arkiv for Den Europæiske Union med adgang til historiske dokumenter, taler m.m.

Historical Archives - European Commission: dokumenter der er mere end 30 år gamle er åbne for offentligheden (arkivlov). 

Det Europæiske Råds Arkiver: oversigt over de forskellige arkiver. Indeholder bl.a. "Blue Guide" som er en oversigt over de enkelte medlemslandes EU-arkiver

Europa-traktaten fylder 50 år: denne hjemmeside blev oprettet i forbindelse med Rom-traktatens jubilæum i 2007. Her er historisk overblik, historiske dokumenter, billeder m.m. Siden opdateres ikke længere og blev arkiveret 1. februar i 2008

Oversigt over EU's arkiver

Historisk oversigt over EU's udvikling

Archive of European Integration (AEI): indeholder materialer i fuldtekst vedr. den europæiske integrationsproces.

Litteratursøgning i WorldCat

Search for an item in libraries near you:
WorldCat.org >>

Særsamlinger (Fagbibliografier)

Bibliografi om den europæiske unions finanser og økonomi: bibliografien er udarbejdet af biblioteket ved Revisionsretten og er primært en oversigt over den videnskabelige litteratur inden for emnet. Hovedbibliografien er The Finances of the European Union. A Selective Bibliography (April 2009) og med en Update August 2009-2014

Litteratur om Rådet: Henvisninger (bibliografier) til litteratur om Rådet og dets arbejde.

Litteratur og rapporter fra tænketanke: Biblioteket ved Europa-Kommissionen udgiver et månedligt nyhedsbrev (Think Tank Review), der giver en oversigt over de nyeste rapporter fra centrale tænketanke. Det er muligt at abonnere på nyhedsbrevet.

Retsvidenskabelige kommentarer til domme: Denne rubrik indeholder henvisninger til retsvidenskabelige kommentarer til domme, der er afsagt af Domstolen, Retten og EU-Personaleretten siden deres oprettelse. Inddelt i tre (kronologiske) dele, hvor litteraturen skal findes via dommens sagsnummer

Juridisk bibliografi over den europæiske integration, 1990 - 2003 - i trykt udgave og fra 2003 - dd. via  EU-Bookshop (engelsk titel: Legal bibliography of European Union): bibliografiens emneområde er de retlige spørgsmål i forbindelse med den europæiske integration og omfatter monografier (bøger) og artikler fra tidsskrifter og samleværker (antologier). Bibliografien er udarbejdet og udgivet af Biblioteket ved De Europæiske Fællesskabers Domstol / Den Europæiske Unions Domstol. Bibliografien findes også i en pdf-udgave og kan søges frem via EU-Bookshop (Søgetip: vælg Avanceret søgning og søg på Juridisk bibliografi over den europæiske integration i titelfeltet)

Nyheder, nyhedsbrever mm.

EU Focus: nyhedsbrev med fokus på europæiske forhold og de transatlantiske relationer

EUbusiness: nyheder med fokus på den økonomiske og erhvervsmæssige udvikling inden for EU

EuroNews: nyheder herunder adgang til klip fra forskellige europæiske TV-stationer

EU Newsroom:den officielle nyheds webside for EU og alle dens institutioner

European Voice Online: websiden for European Voice, som er en uafhængig avis, der udkommer én gang om ugen

viEUws.eu - the EU Policy Broadcaster: journalistiske artikler i EU regie om den politiske udvikling i EU

EUobserver: er et uafhængigt digitalt nyhedssted med fokus på udviklingen i EU og dets politikområder. Udover nyheder udgiver EUobserver også mere dybdegående rapporter

The Parliament.com: er et uafhængigt nyhedssite med fokus på EU's politik og institutioner

 

Andre goder steder

European Delegation to the USA

Archive of European Integration (AEI): indeholder materialer i fuldtekst vedr. den europæiske integrationsproces.

EuroDocs: Online Sources for European History: udvalgte kilder til europæisk historie

Eurobarometer:

Maps of Europe (the Perry-Castaneda Library Map Collection): samling af kort over Europa