Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: Hvor findes EU Traktaterne

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

EU-traktater

EU’s målsætninger, kompetence og politiske og juridiske instrumenter m.m. er beskrevet i de traktater, der er indgået mellem EU's medlemslande. EU-traktaternes bestemmelser udgør grundlaget for al anden EU-ret. Det betyder, at alle EU’s andre regler – forordninger, direktiver, afgørelser, beslutninger m.m. – både i indhold og tilblivelse skal være i overensstemmelse med traktaterne.

EU-oplysningen om Lissabon-traktaten

På EU-oplysningens hjemmeside findes der en temaside om Lissabontraktaten

EU-traktater: hvor findes de

EUR-Lex's hjemmeside findes der en oversigt over EU's og De Europæiske Fællesskabers basistekster: oprettelsestraktater (oprindelige og ajourførte udgaver), ændringstraktater, tiltrædelsestraktater for de seks udvidelser og andre basistekster.

Europa-serveren: på Europa-portalen er der en afdeling for EU-traktaten med adgang til oprettelsestraktater og ændringstraktater

Westlaw: i EU-Treaties databasen er der adgang til alle EU-traktaterne fra 1951 og frem

Litteratur om EU-traktaterne

Eksempler på centrale værker om EU's traktater. På CBS Bibliotek findes de fysiske bøger på hylden med opstillingen: 341.18

Internationale aftaler

Internationale aftaler:

Denne samling omfatter alle instrumenter, som EU har udarbejdet i forbindelse med sine internationale forpligtelser:

  • aftaler indgået af EU med andre lande eller med internationale organisationer inden for deres bestemte ansvarsområder
  • aftaler indgået i fællesskab af medlemslandene og EU på områder med fælles ansvar ("blandede aftaler")
  • afgørelser i fælles udvalg nedsat i henhold til en international aftale med repræsentanter for underskriverne med henblik på at administrere aftalen