Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: Danmark og EU

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

Adgang til dokumenter

Langt de fleste officielle dokumenter fra EU er nu tilgængelige elektronisk på Internettet. Desuden findes der en masse gratis materiale (rapporter m.v.) på hjemmesiderne for EU's institutioner, agenturer mm.

CBS Bibliotek har i mange år været dokumentationscenter for EU og derved modtaget bøger, tidsskrifter, dokumenter m.v. udgivet af EF/EU. Sproget er primært dansk. 

Er det ønskede materiale ikke tilgængeligt elektronisk, så er det muligt at det findes i en papir udgave på biblioteket.

Har du i øvrigt spørgsmål om publikationer, dokumenter m.v. udgivet af EU - så kan du kontakte CBS Bibliotek via e-mail: mailto:library@cbs.dk

Dansk EU-formandskab 2012

Danmark havde EU-formandskabet januar-december 2012

Faktablad om Europa-udvalget

Diverse

EU-oplysningen og Europa-udvalget

EU-Oplysningen: er en del af Folketingets Administration under Det Internationale Sekretariat, og opgaven er at besvare borgernes spørgsmål om alle emner inden for EU. Desuden arbejder EU-oplysningen også tæt sammen med Europaudvalget. Desuden er EU-oplysningen en god ressource til at finde indformation om og dokumenter fra EU

  • Hvad er EU (Historie og Baggrund): kort introduktion til EU's historie og opbygning
  • Danmark og EU: her findes information om den danske behandling af EU-sager, adgang til tiltrædelsesloven, dokumenter om alle de danske EU-folkeafstemninger, information om de fire forbehold m.m.
  • EU's politikområder: dækker alt fra EU’s miljøpolitik og udenrigspolitik, men også eksempelvis forbrugerpolitik og den økonomiske politik
  • Temasider: orientering om en række emner inden for EU-samarbejdet som f.eks. den finansielle krise, euroen, Schengen-samarbejdet, Lissabontraktaten, EU's udvidelse og Det danske Formandskab for EU i 2012.
  • Dokumenter: adgang til dokumenter i den danske EU-beslutningsproces. Se også under Europa-udvalget
  • Leksikon: korte beskrivelser og definitioner af centrale EU begreber og fagtermer

 

Europaudvalget: er den centrale aktør i Folketinget i forhold til udformningen af den danske EU-politik. En af de centrale opgaver for udvalget er at kontrollere regeringens EU-politik. På EU-oplysningens hjemmeside er der mere info om Europa-udvalgets arbejde, dets dokumenter og en oversigt over medlemmerne. Desuden er der adgang til Europa-udvalgets beretninger fra 1973 og frem.

  • dagsordner og referater fra møder Europaudvalget fra 1996/1997 og frem
  • adgang til Europaudvalgets dokumenter bl.a. udvalgets bilag fra 2005/2006 og frem (bilag bruges som betegnelse for de dokumenter, som udvalget modtager i forbindelse med udvalgets arbejde)
  • Statusblade der beskriver en EU-sag gennem beslutningsprocessen. Statusblade kan søges frem via dokumentets nummer (KOM-nummer), procedurenummer, efter år og emne samt på baggrund af EU-sagerne i Folketingets fagudvalg

EU i Danmark

Europa-Huset i Gothersgade i København danner ramme for Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark:

Europa-Kommissionens Repræsentation: Europa-Kommissionens officielle kontor i Danmark varetager kontakten med borgerne i Danmark og ikke mindst de danske medier. Derudover findes der en række udgivelser (på dansk) om EU og dens politikområder.

Europa-Parlamentets Informationskontorblandt kontorets opgaver er at hjælpe borgere og medier med at få materiale fra Europa-Parlamentet og informere offentligheden om Europa-Parlamentet

Din guide til EU

"Din guide til EU" viser vej til lokale, regionale, nationale og europæiske aktører, der i det daglige arbejder med EU-forhold. Aktørerne kan inden for hver deres felt hjælpe med information.