Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: Aktuelle links

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

Aktuelt

EU's presseressourcer

Pressedækning af EU

EU - kalender

På Altingets hjemmeside er der en kalender, der løbende informerer om møder, konferencer og andre aktiviteter med tilknytning til EU og Danmark.

Veje til enhed for EU-27. Europa-Kommissionens Hvidbog

EU - 60 Years

Brexit: UK EU-Referendum

News:

EU Referendum results:

Legislation:

Folkeafstemning om retsforbeholdet

EURO - krisen

EURO - krisen set fra Bruxelles

Valg til Europa-Parlamentet 2014

Valget til Europa-Parlamentet: Parlamentets hjemmeside om valget 2014

Foundation Robert Schuman har på deres hjemmeside fokus på valget til Europa-Parlamentet

EU's patentreform til folkeafstemning, maj 2014

Patentreformen: information om patentreformen fra Patent- og Varemærkesyrelsen

 

Forskelligt

En sommeragurk i 2013 - eventyret om lakridspiben, se også invitation til seminar

Kommissionens landespecifikke anbefalinger 2013 for Danmark

Kvinder stadig underrepræsenteret i EU-forskning

EURES - Europæisk portal for jobmobilitet: oplysninger om job- og uddannelsesmuligheder i Europa

Blå energi - Havenegi: Kommissionen har udsendt en handlingsplan for dette område

Arbejdsmarkeds- og samfundsanalyser: rapporter og analyser fra Europa-Kommissionen

Industriens renæssance i Europa: Formålet er at vende industriens tilbagegang, så fremstillingsvirksomhed kommer til at udgøre de planlagte 20 % af BNP i 2020.

Energiøkonomiske udvikling i EU: rapportQ&A om klima og energi og 2030-rammen for klimaændringer og energipolitik

EU-Udvidelsesrapporter 2014: Kommissionen vedtager hvert efterår et strategidokument om EU's politik på udvidelsesområdet. Dokumentet indeholder desuden en oversigt over de fremskridt, der er gjort i løbet af de sidste tolv måneder af kandidatlandene og de potentielle kandidatlande. Den aktuelle udvidelsesdagsorden omfatter landene på Vestbalkan og Tyrkiet. Forhandlingerne med Island er suspenderet af den islandske regering.