Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: EUR-Lex

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

EUR-Lex

EUR-lex er den centrale database til at finde lovgivning, retspraksis, lovforberedende dokumenter mm. som oftest udarbejdet af EU's institutioner, men også af medlemslandene, EFTA osv.

********  indsæt billede ***********

Indholdet er inddelt i sektorer:
1 – Traktater, 2 – Internationale aftaler, 3 – Lovgivning, 4 – Supplerende lovgivning, 5 – Forberedende retsakter, 6 – Retspraksis, 7 – Nationale gennemførelsesforanstaltninger, 8 – Henvisninger til national retspraksis vedrørende EU-retten, 9 – Forespørgsler fra Parlamentet, 0 – Konsolideret lovgivning, C – Andre dokumenter offentliggjort i C-udgaven af EU-Tidende, E – EFTA-dokumenter.

CELEX:
Et CELEX-nummer er en unik identifikator for hvert enkelt dokument i EUR-Lex (uanset sprog).
Til alle dokumenter (bortset fra sektor 0 og 7) kan der være en eller flere berigtigelser. En berigtigelse har samme Celex-nummer som det oprindelige dokument med et suffiks "R(xx)", hvor "xx" er berigtigelsens løbenummer.
Oversigt over dokumenttyper i EUR-Lex, der skal bruges i forbindelse med CELEX-numre

 

For mere uddybende vejledning

 

EUR-LEX