Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ophavsret: Studerende

De ophavsretlige regler for undervisere, studerende, forskere og open access

Stop Plagiat

Citater

Lov om ophavsret, §22: "Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.”

Citater:

 • skal indskrænkes til det absolut nødvendigste.
 • må kun være en mindre del af det værk, der citeres fra.
 • skal have et formål i det værk, du selv skriver.
 • må kun udgøre en mindre del af dit eget værk.
 • skal markeres, så det tydeligt fremgår, hvor citatet begynder og hvor det slutter.
 • skal kildeangives; du skal præcist fortælle, hvor citatet stammer fra.

Hvornår der er tale om et citat, og hvorvidt man må gengive andres kunstværker eller ændre på dem, kan der læses mere om i bogen Ophavsret for begyndere: En bog til ikke-jurister, kapitel 6, afsnit 11

Kopiering til privat forbrug

Ifølge Ophavsretslovens § 12 kan man i et vist begrænset omfang kopiere til privat brug. Her er nogle få eksempler:

Du må

- kopiere en artikel til brug for dig selv og din nærmeste familie eller nære venner eller kolleger.
- kopiere en sang i 30 eksemplarer til datterens konfirmation.

Du må ikke

- kopiere en cd eller en film, du har lånt eller lejet.
- bryde en kopibeskyttelse - heller ikke på materialer, du har købt lovligt.
- tjene penge på at distribuere sådanne kopier.

Det er aldrig tilladt at kopiere ulovligt kopieret materiale.

Radio, TV og Reklamefilm

Som studerende har du adgang til mere end en million radioudsendelser, tv og reklamefilm til studiebrug via Mediastream.dk.
Du må kun bruge materialerne til studiebrug dvs. til research og som kilde med et link, se under Materialetyper for mere information

Ophavsret som studerende

Som studerende (og privat person) må du:

 • Frit kopiere fra trykte bøger til privat brug.
 • Kopiere til én medstuderende. Men det er ikke tilladt, at du kopierer til flere. 
 • Digitalkopiere (scanne) fra trykte bøger, du har lånt på biblioteket - dog med visse begrænsninger:
  • Det skal foregår på biblioteket
  • Du må kun benytte dig af materialet rent personligt. Du må altså ikke videresende eller dele scannet materiale.
  • Hvis du vil digitalkopiere pensum eller supplerende litteratur til brug for dit studium, må du kun kopiere 20 % af et værk, dog maksimalt 50 sider af værket. Du må gerne sende den digitale kopi til din egen mailadresse men ikke dele med nogen uden for din husstand
   Som studerende må du, ifølge Copydan-aftalen, gerne dele en digital kopi af pensum eller supplerende litteratur med dine medstuderende ved at uploade kopien til Canvas, da det er et passwordbeskyttet og sikkert lukket netværk.

Reglerne for at optage undervisning:

Når det gælder optagelser, som du vil dele med andre, så er det både reglerne om ophavsret og reglerne i persondataloven, der er vigtige:

 • Hvad enten du laver lydoptagelser eller videooptagelser af din undervisning, må det ikke ske uden din undervisers samtykke
 • Du skal også have underviserens samtykke hvis du vil dele dette materiale med andre.
 • Hvis der på optagelsen optræder andre medstuderende, som f.eks. kommer med indlæg i en diskussion, skal du også indhente samtykke fra dem, før du må offentliggøre optagelsen.
 • Hvis du selv kommer med indlæg eller på anden måde deltager aktivt i en undervisning, der optages med henblik på offentliggørelse, så skal du inden offentliggørelse spørges om lov. Og hvis du siger nej, må optagelsen ikke offentliggøres.

Reglerne for at dele materiale:

Dybe links (direkte link):

Som studerende på CBS har du adgang til en række databaser, e-tidsskrifter og e-bøger. Du må gerne sende et direkte link (dybe links) til f.eks. en artikel fra et af universitetets e-tidsskrifter til dine medstuderende. Læs mere om, hvordan du laver links. Du må også gerne linke til lovligt materiale, der ligger offentligt tilgængeligt på internettet. 

 

Kopiering og Scanning:

Du må ikke kopiere til mere end én medstuderende. Du må ikke dele indscannet materiale med dine medstuderende, med mindre din underviser har opfordret dig til at anvende materialet i undervisningen (f.eks. supplerende pensum). I så fald kan du dele materialet på CBS Learn, ikke på Facebook, Dropbox og lign. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du er underlagt de samme begrænsninger for kopiering og scanning som din underviser er.

 

Materiale som er downloadet via CBS's hjemmeside:

Hvis du har downloadet materiale fra en database, et e-tidsskrift eller en e-bog, som du kun har adgang til gennem CBS Bibliiotek, skal du være opmærksom på den licensaftale, som foreligger mellem forlaget og CBS Library. Nogle forlag tillader, at du deler materiale via CBS Learn.

Hvis materialet ikke er udgivet af et forlag, der tillader deling ifølge listen, så må du ikke dele det via CBS Learn eller på anden måde videreformidle det. Men du har stadigvæk mulighed for at sende et link til materialet.

Husk altid at angive kilden, hvad enten du linker, scanner eller uploader materiale til CBS Learn.  

 

Upload til de sociale medier:

Mange bruger de sociale medier, herunder Facebook, som platform til at dele og dermed uploade undervisningsmateriale i forbindelse med studiet. Det kan f.eks. være artikler eller lignende, som du har adgang til via CBS Biblioteks databaser og øvrige informationsressourcer. Men det er oftest i strid med ophavsretten at dele materiale gennem Facebook. Det gælder også, selvom der er tale om en lukket gruppe. Til gengæld vil du ofte lovligt kunne dele materiale via CBS Learn.

Citater og Plagiering

Citater:

Når du skriver opgaver, er det både almindeligt og lovligt at citere fra bøger eller andre kilder. Du må gerne citere kortere tekstuddrag fra bøger eller andet. Dette følger af ophavsretslovens § 22.

Men det er svært at sige, hvor meget du præcist må citere, førend der er tale om plagiat, og du dermed krænker andres ophavsret. Husk altid at citere korrekt, at markere tydeligt, at det er et citat og at angive kilden, hvorfra du citerer. Se her for mere information.

 

Plagiering:

Hvis du i en opgave benytter dig af tekstuddrag fra bøger uden at angive kilden, er der tale om plagiat. Dette er under ingen omstændigheder tilladt.

CBS bruger på linje med andre universiteter anti-plagiatsystemer, der undersøger, om der foreligger plagiering i de afleverede opgaver.
Konsekvensen af plagiat kan i værste tilfælde resultere i bortvisning fra studiet. Læs mere om plagiat. 

Billeder

Som studerende er du omfattet af den rammeaftale som CBS har indgået med Copydan Billedkunst om brug af billeder mm. i forbindelse med opgaver. Billeder skal i denne sammenhæng forstås bredt som billedkunst, tegninger, fotografier, illustrationer, figurer og grafer. 

Copydan-aftalen dækker både trykte isolerede billeder (dvs. billeder der ikke bruges sammen med en tekst) og digitale billeder, der ligger lovligt tilgængelige på Internettet. Den giver dig mulighed for:

 • at kopiere eller printe billeder og anvende dem i handouts eller kompendier.
 • at indscanne eller downloade billeder og overføre dem til fx PowerPoint, CBS Learn eller lignende.

Du må ikke uploade billedmaterialet til åbne internetsider (som f.eks. CBS's hjemmeside) eller opgaver der offentliggøres. Benyt i stedet CBS Learn, når du vil dele materiale med dine medstuderende.

Undtagelser: 
Aftalen dækker ikke billeder fra betalingsdatabaser, eller CBS's e-tidsskrifter og e-bøger. Se Elektronisk materiale i undervisningen > E-tidsskrifter og e-bøger
Billedmateriale, der er ledsaget af tekst, er ikke dækket af aftalen. Her er det aftalen med Copydan Tekst & Node, du skal forholde dig til. 

 

Gamle værker:
Hvis ophavsmanden til et værk er død for mere end 70 år siden, så er den ophavsretlige beskyttelse udløbet, og du kan som underviser frit bruge billedet.

Brug af egne billeder:
Hvis du selv tager et portrætbillede eller lignende, som du bruger i en opgave, skal du huske at få samtykke til det fra de personer, som eventuelt optræder på billedet. Et samtykke er altid bedst at få skriftligt.

Husk kreditering: 
Kunstnerens navn skal tydeligt angives i forbindelse med gengivelsen af billedet. Billedet må desuden ikke ændres i større udstrækning eller gengives på en måde, så det krænker kunstneren.

Find lovlige billeder på Internettet: 
adgang til en række billeddatabaser hvor du kan finde lovlige billeder, der kan bruges i undervisningen