Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ophavsret: Materialetyper og ophavsret

De ophavsretlige regler for undervisere, studerende, forskere og open access

Materialetyper og ophavsretten

Aviser:

Almindelige avisartikler er beskyttet af lov om ophavsret.  Og "Copydan aftalen Tekst & Node" gælder ikke for udenlandske og danske dagblade.

Hvis du vil benytte dig af de danske og udenlandske aviser, giver CBS Bibliotek online adgang til dem via bl.a. Informedia og Factiva. Artikler fundet i Infomedia eller Factiva må ikke lægges ud på CBS Learn. Her må man nøjes med at lave et link til databasen.

Ønsker du at benytte dig af avisartikler som ikke findes online skal der søges enkeltvis tilladelse. Ældre avisartikler med mere end 70 år på bagen kan frit benyttes, se Public Domain.

Drejer det sig om notitser, kan man som hovedregel gå ud fra at disse ikke er beskyttet. Husk dog at det stadigvæk skal nævnes, hvor de stammer fra.


Citater:

Ifølge § 22 i Ophavsretsloven hedder det:
"Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet"

Denne regel gælder altid uanset det citerede værks alder. Der skal altid citeres korrekt, loyalt og med angivelse af kilde.
Kun i særlige tilfælde er det tilladt at citere værker i deres helhed. F.eks. et digt i forbindelse med en kritisk gennemgang af dette.

For uddybende information se Ophavsret for begyndere. En bog til ikke-jurister, 3. udg., 2014, kapitel 6.11, s. 115 ff.


Materialesamlinger / Kompendier / Course Packs:

De findes i to udgaver:

 • trykte materialesamlinger
 • samlinger af elektroniske tekster og henvisninger til artikler på CBS e-learn (pensumlister) 


De fleste elektroniske tidsskrifter og nogle E-bøger tilbyder en pdf. fil af de enkelte artikler og det er typisk dem der kan lægges på kurset. 

Vær opmærksom på, at en tilladelse til at lave course packs med en given artikel eller et kapitel, ikke er det samme som en tilladelse til at maile materialet til de studerende.

Vær også opmærksom på at det desværre ikke er alle elektroniske tidsskrifter der tillader brugen af course packs.


E-tidsskrifter og e-bøger:

Du har adgang til 1000vis af elektroniske tidsskrifter og e-bøger som du kan bruge i undervisningen.

De elektroniske tidsskrifter og e-bøgerne kan findes i bibliotekets katalog. Hvis du kun er interesseret i e-bøgerne kan du kigge her. De elektroniske tidsskrifter kan også findes her.

En stor del af dem må du anvendes i pdf på CBS e-learn men det er den enkelte licens der bestemmer brugen. Se mere under Course packs.


Billeder:

CBS har indgået en aftale med Copydan Billedkunst om brug af billeder mm. i forbindelse med undervisning. Billeder skal i denne sammenhæng forstås bredt som billedkunst, tegninger, fotografier, illustrationer, figurer og grafer. 

Copydan-aftalen dækker både trykte isolerede billeder (dvs. billeder der ikke bruges sammen med en tekst) og digitale billeder, der ligger lovligt tilgængelige på Internettet. Den giver dig mulighed for:

 • at kopiere eller printe billeder og anvende dem i handouts eller kompendier.
 • at indscanne eller downloade billeder og overføre dem til fx PowerPoint, CBS Learn eller lignende.

Du må ikke uploade billedmaterialet til åbne internetsider (som f.eks. CBS's hjemmeside). Benyt i stedet CBS Learn, når du vil dele materiale med dine studerende.

Undtagelser: 
Aftalen dækker ikke billeder fra betalingsdatabaser, eller CBS's e-tidsskrifter og e-bøger. Se (link mangler)
Billedmateriale, der er ledsaget af tekst, er ikke dækket af aftalen. Her er det aftalen med Copydan Tekst & Node, du skal forholde dig til. 

Gamle værker:
Hvis ophavsmanden til et værk er død for mere end 70 år siden, så er den ophavsretlige beskyttelse udløbet, og du kan som underviser frit bruge billedet.

Husk kreditering: 
Kunstnerens navn skal tydeligt angives i forbindelse med gengivelsen af billedet. Billedet må desuden ikke ændres i større udstrækning eller gengives på en måde, så det krænker kunstneren.

Find lovlige billede på Internettet: 
adgang til en række billeddatabaser hvor du kan finde lovlige billeder, der kan bruges i undervisningen

Datatilsynet og billeder på Internettet: Offentliggørelse på internet af billeder af genkendelige personer betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger. Dette gælder uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende. Persondatalovens regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan behandling lovligt kan finde sted:

 • Situationsbilleder: defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet
 • Portrætbilleder: som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internet

 


Reklamer:

Reklamefilm Online via Mediestream: Arkivsamling af danske reklamefilm med adgang til alle danske reklamefilm vist i danske biografer i perioden 1955-1995 samt reklamefilm fra TV2 fra 1988-2005. Samlingen udvides løbende til også at omfatte de nyeste reklamefilm. Brug af materialet i Mediestream må kun ske i forbindelse med forskning, studie- og undervisningsbrug, og det må ikke anvendes til andre formål.
Du kan f.eks søge på et bestemt produkt eller en produktkategori og dernæst afgrænse dit resultat til kun at indeholde reklamefilm.

Det er ikke tilladt at downloade, videresende, ændre eller benytte materialet kommercielt. Offentlig fremvisning uden for formålet er ikke tilladt. Dog giver en Mediestream Academic licens ret til at vise materialet i undervisningsøjemed.

Adgang til Mediestream sker via WAYF-login, og adgangen er personlig.


TV- og radioprogrammer

Mediestream indeholder streaming af radio- og tv-udsendelser sendt på danske kanaler fra 2005 til nu. Der er adgang til hele sendeflader fra DR1, DR2, TV2, TV2 News, P1, P3 og P4 og ikke blot enkelte udsendelser. Nye udsendelser er tilgængelige med ca. 14 dages forsinkelse. En oversigt der viser hvilke tv-kanaler og radiokanaler  og for hvilke perioder, der er adgang. 
Indhold som f.eks. spillefilm, der har været vist i TV, indgår ikke i aftalen

Brug af materialet i Mediestream må kun ske i forbindelse med forskning, studie- og undervisningsbrug, og det må ikke anvendes til andre formål.

CBS og AVU-plus aftale??

De enkelte tv- og radiostationer lægger efterhånden mere og mere af deres produktion ud på Internettet.  At tingene allerede eksisterer i elektronisk form og at de er tilgængelige på internettet, betyder ikke at du må kopiere dem og lægge dem ind på CBS Learn uden først at have fået tilladelse.
Brug i stedet links til den pågældende webside.


Film

Film er ophavsretligt beskyttede, og CBS har ikke tegnet nogen aftale på dette område. Så hvis du vil vise film i undervisningen, skal du selv lave en aftale med rettighedshaverne.

Gratis materiale på f.eks. ”The Internet Archive”, som du kan vise i din undervisning. Det er også tilladt at fremvise lovligt uploadede videoer fra Youtube, samt at indlejre (embedde) dem i CBS Learn.


Internettet:

Netsider er ligesom andet materiale dækket af ophavsretsloven

Du må linke til lovligt indhold og printe fra hjemmesider

Du må ikke kopiere hele hjemmesider og lægge dem på elearn.sdu.dk

Youtube videoer:
Du må gerne embedde videoer som er lagt lovligt på youtube i e-learn.sdu.dk


Fotokopiering:

Du må kopiere fra alverdens trykte tekster

Du må printe fra hjemmesider

Du må kopiere eller printe:

 • Op til 20 %, dog højest 75 sider af værker udgivet for mere end fem år siden.
 • Op til 15 %, dog højest 40 sider af værker udgivet for mindre en fem år og mere en et år siden.
 • Op til 10 %, dog højest 25 sider af værker udgivet for mindre end et år siden.

HUSK:
Kildeangivelse: Titel, forfatter, forlag/udgiver

 


Indscannet materiale:

CBS har indgået en aftale med Copydan omkring brug af indscannet materiale i undervisningen.

 • Der må indscannes 20%, dog højest 20 sider af en publikation pr. semester.
 • Filformatet skal være "låst",så der ikke kan foretages ændringer i den indscannede tekst.
 • Filerne skal lagres på et passwordbeskyttet intranet som f.eks e-learn.sdu.dk
 • Udprint fra betalingsdatabaser må ikke indscannes.
 • Aviser og dagblade må ikke indscannes.

 


Offentlige dokumenter:
"Love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker er ikke genstand for ophavsret. " (Ophavsretsloven § 9).

Du må gerne bruge nedenstående på CBS Learn:

- Administrativ korrespondance og notater. 
- Love, lovforarbejder og lignende optrykt i Folketingstidende, Lovtidende og Ministerieltidende. 
- Retsafgørelser og afgørelser fra offentlige råd og nævn. 
- Betænkninger, rapporter og planer fra udvalg og kommissioner nedsat af offentlige myndigheder.

Vær dog opmærksom på at bearbejdelser af offentlige papirer i f.eks. domssamlinger med noter og lovkommentarer er beskyttet.
Ligesom offentlige publikationer af almen karakter ikke falder ind under § 9 men er beskyttet som almindelige værker.

Diverse

Fair Use:
is publishing screenshots fair use?