Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ophavsret: Open Access

De ophavsretlige regler for undervisere, studerende, forskere og open access

Libguide om Open Access (in English)

Hvad er Open Access

Open Access drejer sig om fri og gratis adgang til offentligt finansieret forskning, dvs. fri adgang til at læse og anvende videnskabelig information og herunder mulighed for uhindret at downloade videnskabelige publikationer.

Hvis du som forsker vælger at udgive via Open Access, ændres din ophavsretlige beskyttelse til værket ikke.   

På CBS Share er der samlet meget mere information om Open Access på CBS

Open Access Politik

CBS har en open access politik, hvis formål bl.a. er at give fri adgang til universitetets forskning. Denne politik ligger i forlængelse af CBS' tilslutning i 2008 til Berlin Deklarationen.

I Berlin Deklarationen fra 2003 (The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) blev de centrale definitioner af Open Access beskrevet. På Berliner Deklarationens hjemmeside kan man læse mere om Open Access, dets tilblivelse, udvikling og nuværende status.

Danmark har en national strategi for Open Access. Denne strategi bakker op om den grønne vej til Open Access, men udelukker ikke den gyldne vej, så længe den ikke øger udgifterne til publicering.

EU har givet Open Access en høj prioritering. På Europa-kommissionens hjemmeside findes der en gennemgang af politikken på området samt en kronologisk oversigt 

 

SHERPA/JULIET - research funders open access policies

JULIET indeholder en gennemgang af open access politikken hos de forskellige bevillingsgivere inden for forskning. Denne hjemmeside er ikke komplet i sin dækning og er præget af sin baggrund i Storbritannien

Open Access Initiativer

OpenDOAR, The Directory of Open Access Repositories:
giver en oversigt over faglige og videnskabelige Open Access repositories (arkiver).
Her findes der en oversigt over repositories samtidig med, at der også er mulighed for at lave indholdsmæssige søgninger


DOAJ, Directory of Open Access Journals:
Denne database giver mulighed for at søge efter Open Access-tidsskrifter.


arXiv.org:
Open access to 1,087,970 e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance and Statistics


PhilPapers, Online research in philosophy


RePEc, Research papers in Economics


SSRN, Social Science Research Network

Open Access i praksis

Ophavsretligt:

Som udgangspunkt er dine forskningspublikationer ophavsretligt beskyttet, dvs. du skal som rettighedshaver give tilladelse til, at andre  må genbruge dine tekster, grafer mv.

Hvis du publicerer Open Access, kan du benytte dig af Creative Commons licenser, som er værktøjer, der gør det lettere at tilpasse din ophavsret og give brugerne af dit materiale en række ekstra rettigheder uden at skulle indgå en individuel aftale.
Men du skal være opmærksom på, at Creative Commons licenser ikke kan trækkes tilbage. Såfremt dit værk én gang offentliggøres med Creative Common-licens, så er dette bindende for altid.

Open Access influerer ikke på kvalitetssikringen i publiceringsprocessen (’peer review’).
 


Open Access-modeller:

Med Open Access vil alle interesserede uden videre have adgang til publicerede forskningsresultater. Adgangen afhænger ikke af, som det ofte er tilfældet i det nuværende publiceringssystem, om man personligt eller via sit bibliotek har tegnet abonnement på et tidsskrift.

Med Open Access (OA) er der grundlæggende to retninger, som man kan følge: ’den grønne vej’ og ’den gyldne vej’.

 • Den grønne vej:
  Grøn Open Access betyder, at forskeren arkiverer en fuldtekst version af sin forskningspublikation i et institutions- eller fagspecifikt arkiv / repository (selvarkivering), hvortil der er fri og gratis adgang for alle interesserede. Dette sker som en parallelpublicering med det relevante videnskabelige tidsskrift – eventuelt efter en vis karenstid, hvor artiklerne udelukkende er tilgængelige i tidsskrifterne. Afhængig af forlagenes / tidsskrifternes arkiveringspolitikker kan den version, der lægges i OA-arkivet, være et preprint-, en postprint- eller PDF-version af den publicerede publikation. 
  Mange universiteter i verden har etableret OA-arkiver. Ligeledes findes der en del fagspecifikke OA-arkiver.
   
 • Den gyldne vej: 
  Gylden Open Access betyder, at forskeren publicerer sin artikel i et tidsskrift, som tilbyder Open Access. Dette vil sige, at tidsskriftet med det samme lader artiklen være frit tilgængelig (gratis) for alle interesserede læsere. Til gengæld for dette kan tidsskriftet kræve betaling af forfatteren/forskeren for udgivelse af artiklen.  Denne betaling kaldes ofte ’author-pays’ (i modsætning til ’reader-pays’). Nogle tidsskrifter er gennemført OA, mens andre opererer med en hybrid-model, hvor nogle artikler er OA, mens andre kræver abonnement.
  Hybridmodellen, hvor licensbaserede, videnskabelige tidsskrifter tager et engangsbeløb for at give Open Access adgang, vil pt. medføre en stigning i de aggregerede omkostninger for det offentlige i forhold til den eksisterende publiceringsmodel, idet forlagene tager betaling for Open Access-publicering af den enkelte artikel, samtidig med at forskningsinstitutionerne betaler licens til de forlag, som endnu ikke er fuldt ud Open Access-tidsskrifter, for at abonnere på selvsamme tidsskrift.

CBS Open JournalsWith CBS Open Journals the Copenhagen Business School Library offers small journals connected to CBS research environment a platform for disseminating research to a wider audience through Open Journal Systems. Copenhagen Business School Library's offer is not limited to Open Access journals but we do encourage journals to keep their access as open as possible

CBS Publikationer: I CBS' to forskningsdatabaser finder du forsknings- og formidlingspublikationer fra CBS. Research@CBS indeholder oplysninger om alle registrerede forsknings- og formidlingspublikationer. OpenArchive@CBS er et arkiv med fuldtekstversioner af forskningsartikler, ph.d.-afhandlinger, working papers og konferencepapirer.

 

CBS Share er der samlet meget mere information om Open Access på CBS

FAQ om Open Access

Hvad er postprint / accepted manuscript?
En artikel eller anden publikation, der er antaget til udgivelse, dvs. efter peer-review og forfatterens indføjelse af rettelser og tilføjelser. Kaldes også for ’accepted version’, ’accepted draft’ o.l. Post-print er altså indholdsmæssigt lig den færdige publikation, men vil ofte afvige fra denne i typografi og layout.

Hvad er preprint?
En artikel eller anden publikation, som endnu ikke er antaget til udgivelse eller har gennemgået peer-review. Preprint er altså versionen inden peer review-processen, der for forskerne er det vigtigste input til rettelser og tilføjelser. Pre-print kaldes også for ’submitted version’, ’pre-refereed draft’ o.l. Denne definition anvendes også af SherpaRomeo:
Enkelte forlag kalder dog den færdige, altså peer-reviewede version, for pre-print, altså inden de giver den forlagets layout osv.

Hvad er et Institutional Repository?
Et digitalt arkiv for publikationer fra en bestemt institution. Der er fri adgang til arkivet for personer tilknyttet institutionen og eventuelt for andre

Hvad er "Golden Open Access"?
Gylden Open Access betyder at der skal betales et engangsbeløb (APC, Article Processing Charge) til forlaget  for at gøre en artikel frit tilgængelig for offentligheden. Finansieringen kan evt. ske via dit institut eller via eksterne bevillinger som danske fonde og Horizon 2020