Skip to Main Content

APA 7th Edition - Citation Guide - CBS Library

Om dansk lovstof og APA

APA er en standard udviklet i USA, alle eksempler i APA Manualen bygger på amerikanske juridiske dokumenter. Vejledningen på denne side er baseret på den struktur der opstilles af APA Manualen men tilpasset hvordan danske retskilder navngives.

HA-JUR og Cand.Merc.-JUR benyttes en særlig modificeret APA-udgave. Studerende på disse studier bør derfor forholde sig til det vejledningsmateriale de har fra deres studie.

Danske love

Template

Lovens titel, lovens nummer. Årstal. Link

Example

Markedsføringsloven, L 426 (2017). https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/426

As in-text citation:

(Markedsføringsloven, 2017, §3, stk. 2)

Danske domme

Template

Titel, UFR-henvisning, hvis den findes og ellers journalnummer anvendt af den pågældende domstol/nævn samt dato

Example

Med UfR-henvisning

Syn og skøn af ejendom i Frankrig uden anvendelse af Haagerkonventionen, SKM2021.329.ØLR

Uden UfR-henvisning

Syn og skøn af ejendom i Frankrig uden anvendelse af Haagerkonventionen, Østre Landsrets kendelse af 28. maj 2021, j.nr. BS-8147/2021

As in-text citation:

In-text: (Syn og skøn, 2021)

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact