Skip to Main Content

Nomenklaturer inden for statistik (branchekoder m.m.): Nomenklaturer - om begrebet

Kort oversigt over de forskellige nomenklaturer

Statistiknomenklaturer - en oversigt

I artiklen "Kilder til international markedsinformation" har Karen Larsen (fra Danmarks Statistik) skrevet et særskilt afsnit om statistiknomenklaturer. Denne libguide har sit udgangspunkt i denne artikel.

Statistics Explained Glossary - Nomenclature

På Eurostats hjemmeside er der under "Statistics Explained" en kort beskrivelse og eksempler på engelsk af de forskellige statistiske nomenklaturer:

Hvad er en statistiknomenklatur

En statistiknomenklatur er et klassifikationssystem opbygget hierarkisk i kategorier, der entydigt kan beskrive f.eks. brancher og produkter. Dermed tjener den som et fælles begrebsapparat både ved udarbejdelse og præsentation af statistiske data

Danmarks Statistiks hjemmeside er der en oversigt over nogle af de mest brugte nomenklaturer. Her vil der være fokus på de nomenklaturer, der anvendes inden for brancher, udenrigshandel og produktion.

Faktaboks med oversigt over udvalgte nomenklaturer

Hvor anvendes nomenklaturerne?

Danmark

International statistik:
EU

International statistik:
OECD og FN

National statistik:
lande udenfor EU

Udenrigshandel
(varer)

KN
og
SITC

KN
og
SITC

KN
og
SITC

HS + varierende nationale cifre
og SITC

Produktion
(varer)

KN + 2 nationale cifre

Prodcom

ISIC evt. med ekstra "hjemmelavede" cifre

Nationale
"hjemmelavede"
nomenklaturer fx USA’s NAICS

Brancher
(økonomiske aktiviteter)
          

 

Dansk Branchekode
(DB07)

NACE

ISIC

Nationale nomenklaturer fx USA’s NAICS og SIC

 

Kilde: Faktaboksen er hentet fra ”Kilder til international markedsinformation”, afsnit 2, side 26 af Karen Larsen.

De enkelte nomenklaturer vil blive gennemgået mere detaljeret i denne libguide.

Information om nomenklaturer (læse mere)

På de følgende websites er der adgang til mere information om nomenklaturer:

Eurostats Metadata Server Ramon indeholder lister over internationale statistiknomenklaturer og nøgler mellem de forskellige systemer

United Nations Statistics Division – Classifications Registry har også de internationale statistiknomenklaturer og nøgler mellem de forskellige systemer

I tidsskriftet "Referencen" nr.2 fra 2009 er der en kort artikel ("Statistiknomenklaturernes særlige verden") med en præsentation af de statistiske nomenklaturer. Med udgangspunkt i et tænkt eksempel med Jens Hansen og hans bondegård beskrives de enkelte nomenklaturer i forhold til hvordan de optræder i statistikken. Artiklen er forfattet af Matthias Eiriksson og Karen Tine Larsen, der begge arbejder i Danmarks Statistik. Der findes et link til artiklen nedenfor.

 

 

"Statistiknomenklaturernes særlige verden" af Karin Larsen & Matthias Eiriksson

En kort artikel med en præsentation af de statistiske nomenklaturer:

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact