Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Nomenklaturer inden for statistik (branchekoder m.m.): Produktion

Kort oversigt over de forskellige nomenklaturer

Koder til produktions- og varestatistik

 

 • KN10 / Danmarks Statistik
  Den danske produktions- eller varestatistik offentliggøres på 10 cifre som er lig med KN + 2 nationale cifre, der oftest er en underinddeling i størrelse.
  Disse 10-cifrede varenumre i produktionen kan altid aggregeres til de 8-cifrede KN varenumre for sammenligning med udenrigshandelsstatistikken.
 • Prodcom / Eurostat 
  En 8-cifret varekode, der anvendes i EUs produktionsstatistik.De 4 første cifre er de samme som EU’s branchekode NACE.
  Prodcom omhandler kun fremstillingsvirksomhed og har ca. 3.500 varenumre. Til hver Prodcom-kode svarer én eller flere KN-koder. På RAMON's hjemmeside er der også adgang til en dansk version af Prodcom    
 • CPC, Central Product Classification udviklet af FN. CPC blev vedtaget i 1989 og senest revideret i 1997 og 2004 og i 2008 med CPC ver. 2. Med CPC er der tilstræbt en sammenhæng med ISIC rev. 4, som er FN’s branchenomenklatur  
 • CPA, Classification of Products by Activities er at opfatte som EU’s udgave af CPC dog med en støtrre detaljeringsgrad. CPA er 6-cifret og har en struktur der er symmetrisk med opbygningen i NACE, som er EU’s branchenomenklatur. De 4 første cifre i CPA er identiske med de tilsvarende NACE koder. Nyeste version er fra 2008.

Kort om koder

Branchekoder som DB07, NACE og ISIC er alle aktivitetsklassifikationer, dvs. det er de økonomiske aktiviteter der er udgangspunktet for strukturen i disse klassifikationer.

Ved siden af disse aktivitetsklassifikationer er der også udviklet produktklassifikationer, der klassificerer varer og tjenesteydelser. Kriterierne for denne klassifikation knytter sig til egenskaber ved varen, f.eks. anvendte materialer, forarbejdningsgrad, anvendelse m.m. Det er altså output’et fra en produktionsproces, der klassificeres. Og dermed resultatet af den økonomiske aktivitet.

Inden for produktklassifikationer arbejder man både med produktkoder og varekoder, hvor sidstnævnte er beregnet for udenrigshandelsstatistik og toldtariffer.

Kilde: bl.a. ”Dansk Branchekode 2007” udg. af Danmarks Statistik, 2007