Skip to Main Content

PLAGIERING & AKADEMISK REDELIGHED: HOME

DEN AKADEMISKE SAMTALE

FORFATTERE

Mette Bechmann & Joshua Kragh Bruhn

INTRODUKTION

Iagttagelse af de almindelige regler for korrekt referencehåndtering, når man anvender andres arbejder, og praktisk beherskelse af referencehåndteringens kunst er ikke blot et spørgsmål om personlig etik og moral men er også en fundamental del af den akademiske praksis´ natur. 

Akademisk produktion optræder sjældent i isolation men interagerer typisk med andre aktører. Denne interaktion kan anskues som en samtale, hvor argumenter spejles i, udfordres af og udvikles i samarbejde med fagfæller på en på forhånd fastlagt og reguleret måde. Samtalen kommer mest tydeligt til udtryk i forfatterens, ofte meget frekvente, brug af netop henvisninger og referencer, der sammen er meget karakteriske for den akademiske genre og adskiller den fra andre genrer.

I denne korte guide skitserer vi de grundlæggende principper for god akademisk praksis og udpeger relevante ressourcer, så du bliver klædt på til den akademiske samtale og undgår at falde i plagieringsfælden.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os. Du kan finde kontaktoplysninger i menuen Kontakt

God fornøjelse!

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact