Skip to main content

Danske Retskilder: Quick Guide

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Lovprocessen

Lovprocesguiden: indeholder information om de forskellige processer, som et lovforslag gennemgår.

Ordbog:  indeholder vigtige ord og fagudtryk, der vedrører lovprocessen.

Erik Sonne, Fagreferent i Jura

Erik Sonne's picture
Erik Sonne
Contact:
CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 F.

ph. +453815 3735
Website

Gode steder at starte (Starting Points)

Retsinformation:

Adgang til alle danske love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, afgørelser m.v. fra ministerierne. Basen omfatter både gældende ret og historiske dokumenter.

Derudover er der adgang til alle dokumenter fra Folketinget som f.eks. lovforslag, beslutningsforslag, betænkninger, beretninger og forhandlinger. Ligeledes er der adgang til Lovtidende og Ministerialtidende, der er det officielle sted for offentliggørelse af love, bekendtgørelser, cirkulærer mm.

Vejledning: på hjemmesiden findes en søgevejledning

Adgang: der er fri adgang til Retsinformation

Kronologisk: Retsinformation, der opdateres dagligt, indeholder dokumenter fra 1986 og frem. I mindre omfang er der også adgang til historiske dokumenter, dvs. fra før 1986

 


KarnovOnline:

 

Her findes gældende dansk lov med udførlige og kommenterende noter med henvisninger til bl.a. litteratur, relevante domsafgørelser, lovforberedende arbejde, historiske oplysninger samt redegørelser for administrativ praksis.

Vejledning: link til søgevejledning

Adgang: der er kun adgang til KarnovOnline på CBS Campus

Kronologisk: opdateres løbende

Love mm.

Lovtidende:

Lovtidende er det officielle sted, hvor love og bekendtgørelser offentliggøres.

Lovtidende findes i 3 udgaver:

  • Lovtidende A indeholder alle love, lovbekendtgørelser og hovedparten af bekendtgørelserne.
  • Lovtidende B indeholder bevillingslove som Finansloven.
  • Lovtidende C indeholder internationale overenskomster, traktater og konventioner 


 

Retsinformation:

i Retsinformation kan man søge efter alle love og alle regler. Her kan du i din søgning afgrænse til kun at søge efter regler (love, bekendtgørelser mm.) og/eller afgrænse under feltet dokumenttype. På hjemmesiden for Retsinformation findes en søgevejledning

I Retsinformation er der flere hjælperedskaber til at finde love:

Danske love: oversigt over alle gældende danske love og bekendtgørelser

Populærtitler: alfabetisk oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser


 

KarnovOnline:

Med Karnov får du bl.a. god hjælp til at forstå en lovs kontekst i form af de kommenterende noter med henvisninger til hovedloven, vigtige forarbejder, relevant litteratur og principielle afgørelser.

I Karnov findes der også indgange via et stikordsregister, alfabetisk register og et emneregister med 23 hovedområder.

 


 

Mere hjælp til at finde love (retsforskrifter)

Lovforslag

Folketinget.dk (2004/2005 – d.d.):

Her finder du de fremsatte lovforslag med fremsættelsesbemærkninger, betænkninger fra folketingsudvalgene, ændringsforslag samt udvalgsbilag (høringssvar mm.) og forhandlingerne i Folketingssalen. Fremsatte lovforslag bliver nummereret fortløbende fra Folketingsårets begyndelse (1. tirsdag i oktober).

Under menupunktet "Webarkiv" er der adgang til dokumenter fra Ældre samlinger, som er folketingssamlinger i perioden 1986/87 - 2003/04. Før 1996/97 er det kun udvalgte dokumenter. 

 


 

Mere hjælp til at finde lovforarbejder

Domme

UfR Online:

UfR Online indeholder alle de afgørelser fra 1952 og frem, der er publiceret i papirudgaven af UfR(Ugeskrift for Retsvæsen), samt udvalgte domme (ca. 4.000) fra før 1952 (historisk del – der er tale om de domme, der er nævnt i Karnovs notesamling).

 

Papirudgaven af UfR  (1867 – 2002) findes på CBS Bibliotek. 

UfR er inddelt i en A-sektion (med domme) og en B-sektion (med artikler).

 


 

 

Mere hjælp til at finde domme (retspraksis)