Skip to main content

Danske Retskilder: Begynd her

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Jura - libguides fra Juridisk Bibliotek, KU

Link til en række vejledninger (Libguides) i informationssøgning inden for Jura. Vejledningerne er inddelt efter bl.a. emne og geografi.

Erik Sonne, Fagreferent i Jura

Erik Sonne's picture
Erik Sonne
Contact:
CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 F.

ph. +453815 3735
Website

Indledning

Denne LibGuide er en vejledning i, hvor og hvordan man kan finde danske retskilder som lovforarbejder, love, domme mm. LibGuiden tager udgangspunkt i dels de materialer (bøger, tidsskrifter, databaser), som CBS Bibliotek råder over, dels frit tilgængelige ressourcer på Internettet.

I Quick Guide er der en kort beskrivelser af de juridiske informationsressourcer, der er gode at starte med. Under de enkelte "Hvor findes ..." faneblade finder du en mere uddybende vejledning.

Under fanebladet Typer af retskilder er der en kort beskrivelse af de forskellige typer af danske retskilder. 


 

Retskilde-begrebet: 

Ved retskilder forstås de kilder, der bestemmer, hvad der er gældende ret

"Retskilder: faktorer, der danner grundlag for formulering af retsregler". Citeret fra Juridisk Ordbog ved Bo og W.E. von Eyben (København 2004).


Nyhed: 
Folketingstidende 1953 – 2008 er nu tilgængeligt som e-Folketingstidende. Se flere detaljer ved at følge dette link.

Danske Retskilder - i pdf

I vedhæftede pdf-dokument findes der en udgave af "Danske retskilder" (Bemærk: ikke opdateret siden september 2010):

Juridisk litteratursøgning - materiale

Materiale i forbindelse med CM Jur - intro den 16. august 2013: