Skip to Main Content

Landeinformation: Generelle landebeskrivelser

Præsentation af en række kilder med information om lande

Landeinformation - oversigt over databaser på CBS Bibliotek

Bøger på biblioteket med landeinformation

I CBS Biblioteks katalog kan du søge efter litteratur med landeinformation. F.eks. vil en søgning på emneordet landebeskrivelser give adgang til en række bøger, hvoraf de fleste vil stå under opstilling 308.

Generelle landebeskrivelser - via CBS Databaser

I det følgende omtales nogle af de relativt mange ressourcer, som er tilgængelige via Internettet, og som i tekst og tal beskriver de enkelte lande eller regioner.

EIU - The Economist Intelligence Unit:
EIU, der bl.a. udgiver ugemagasinet the Economist, har gennem årene også stået for udgivelsen af en række publikationer med landeoplysninger. Via CBS Biblioteks databaser er der adgang til to af EIU's produkter:

 • Country Profiles (historisk): indeholder rapporter om mere end 190 lande. De udkom én gang om året (ikke udkommet efter 2008). Disse rapporter har nu mere historisk interesse, idet der for de enkelte lande er adgang til årlige rapporter fra perioden 1996 - 2008.
 • Country Reports (1996 - d.d.): indeholder ligeledes rapporter om mere end 190 lande med analyser af økonomi, politik, brancher og udenrigshandel. De udkommer 4 gange om året  – dog suppleret med korte opdateringer undervejs (”Updater”).
 • Global Forecasting Service (ingen arkivfunktion): løbende opdateringer af prognoser (forecasts) inden for Economy (World, Regions and Countries), Commodities, World Trade, Exchange Rates and Global Risk) 

  Fælles for disse rapporter er, at de er gode til at få et økonomisk og politisk overblik over de enkelte lande. Til gengæld er det ikke muligt at søge på tværs i rapporterne og dermed sammenstille tal fra flere lande. Dokumentformatet er i html og pdf

 

Menupunkter i EIU:

      

 
 

  

 • Country: adgang til rapporter
 • Industry: adgang til artikler om brancher men ikke til rapporter
 • Risk: adgang til artikler om risikovurderinger men ikke til rapporter
 • Data: ingen adgang til dette menupunkt


 

Business Source Complete:
Via denne database er der adgang til landerapporter fra leverandører som IHS Global Inc., Country Watch, MarketLine og BMI, Business Monitor International. Nogle af disse rapporter inkluderer i endnu højere grad end EIU-rapporterne politiske og kulturelle forhold. Desuden er der adgang til Country Risk Reports fra BMI

Søgetip: søg på land og afgræns søgeresultatet til Country Report under Publication Type. Efterfølgende kan man under Publication vælge mellem en række forskellige rapporter: Country Report (fra EIU), Political Risk Yearbook, Country Review, Background Notes on Countries of the World, OECD Economic Surveys m.m. Eller vælg Advanced search, søg på landenavn i Titel-feltet, afgræns kronologisk til de seneste par år i Published Date-feltet og vælg Country Report i Publication Type - feltet.

En tredje måde at søge rapporter ftrem er ved at afgrænse på leverandørens navn i Company Entity - feltet under Advanced Search:


MarketLine:
Basisoplysninger om ca. 110 lande samt information om økonomi og politik, makroøkonomiske, demografiske og sociale data (PESTLE analyse). De statistiske oplysninger består af tal for de seneste 5-10 år samt fremskrivninger. Hver landerapport er opbygget efter en PESTLE skabelon og rapporterne er typisk på 60-100 sider med årlig opdatering.
PESTLE: P=Political; E=Economic; S=Social; T=Technological; L=Legal; E=Environmental.

Søgetip: Vælg menupunktet "Geographies" på forsiden og browse efter det ønskede land eller brug søgefunktionen og afgræns søgningen til "Countries".OECDiLibrary:
Adgang til OECD’s omfattende samling af publikationer og statistik. 
Søgetip: på forsiden kan man under menupunktet "Country" browse efter publikationer om de enkelte lande. Går man ind under menupunktet "Statistics" er der adgang til "Country Tables" inden for en række områder. Ligeledes er der adgang til  ”OECD economic outlook” og ”OECD economic surveys”, hvor der er omfattende beskrivelser af mere end 35 lande.
 F.eks. ligger "OECD Economic surveys" tilgængelig i digitaliseret form tilbage fra 1961 og frem. Eurostat: 
EU's officielle statistikbank, der samler statistik fra EU's 28 lande samt kandidatlandene. Databasen er inddelt i 9 emneområder og giver også adgang til publikationer med sammenlignelige tal for alle EU- og kandidatlande. Statistics Explained giver en god indføring i Eurostat-basen.

Generelle landebeskrivelser- open access via Internettet


World Bank:
Tabeller og database med økonomiske og sociale nøgletal for alverdens lande og regioner.
Søgetip: via menupunktet "By Country" er det muligt at afgrænse data efter et bestemt land

 


 

United Nations Economic and Social Development:
rapporter, statistik, programmer m.m. om handel, befolkninger og udvikling og med særlig fokus på udviklingslande


 

GlobalEDGE Country Insights:
denne webportal samler informationer og statistik om lande fra en række kilder.
"Global Insights provides international business and trade information on over 200 countries, the 50 U.S. states, as well as nearly two dozen industry sectors, and many of the world’s trade blocs. Use the drop-down boxes below to find the country, state, industry, or trade bloc you desire."

 • Insights by Country: statistical data for nearly every country around the world and in addition historical, economic, and political conditions are available
 • Insights by Trade Bloc: statistics, historical information, and resources pertaining to the world's largest trade blocs
 • Insights by Economic Classifications:  emerging, mature and frontier markets
 • Insights by Industry: source to find international business-related resources, statistics, risk assessments, and events for 20 distinct industry sectors.
 • Insights by US State: business and trade information on all 50 U.S. states

 

Global Competitiveness Report:
indeholder en beskrivelse af de konkurrencemæssige forhold for mere en 130 lande. Ranker de forskellige økonomier på mere end 100 indikatorer.


BBC Monitoring Country Profiles:
Factmættet oversigt over lande fra hele verden. Dette site indeholder bl.a. henvisninger til nyhedshistorier om de pågældende lande samt en oversigt over mediekilder og andre relevante sites.


 

CIA World Fact Book:
Her findes der generelle baggrundsbeskrivelser af mere end 260 geografiske enheder (lande mm.) fra hele verden. Der er også adgang til informationer som:


 

Background Notes  (U.S. Department of State):
Disse "Background Notes", som er udarbejdet af det amerikanske udenrigsministerium, indeholder generelle beskrivelser af lande.


 

Gapminder:
interaktiv site hvor man selv kan definere og sammenligne forskellige variable for landene. Præsentationerne sker i form af grafer, videoer, flash-præsentationer m.m.


 

Population Resource Bureau:
demografisk statistik på globalt, regionalt og landeniveau

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact