Skip to Main Content

Landeinformation: Landeinfo med fokus på erhvervsforhold

Præsentation af en række kilder med information om lande

Landebeskrivelser med fokus på erhvervs-, markeds- og brancheforhold - CBS Databaser

Markeds- og brancheinformation fra Danmarks Eksportråd:
Her er der adgang til markedsinformationer fra omkring 60 af de lande, der udgør Danmarks primære eksportmarkeder. Der er oplysninger om markedsforholdene og markedsmulighederne i de enkelte lande. I tilknytning til landeprofilerne er der adgang til brancherelaterede artikler (sektoranalyser) og nyheder. Brancherne er inddelt i 9 kategorier: byggeri- og anlæg; fødevarer, landbrug og fiskeri; industri og maskiner; IT og telekommunikation; miljø og energi; møbler, tekstil/beklædning og gaveartikler; sundhed, medico og biotech; tjenesteydelser; økonomi og udvikling. Ligeledes er der adgang til en lang række informationer som f.eks. eksporttal, oplysninger om told- og handelsbarrierer og adresser på Eksportrådets kontorer i udlandet. På baggrund af de tilgængelige informationer kan man printe sin egen markedsrapport.
 


EMIS Professional:
Landeinformation om ca. 125 lande fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Asien, Australien, Afrika og Mellemøsten på 15 forskellige sprog. Om de enkelte lande er der adgang til erhvervsnyheder, virksomhedsoplysninger, brancheoplysninger, makroøkonomisk statistik, rapporter om finansielle markeder, juridiske forhold samt investeringsrapporter.
Informationsleverandører er bl.a. BMI - Business Monitor International,  Oxford Economics, Enerdata, CEIC, EIU og Dun & Bradstreet.

Country Risk Reports: 
adgang til Country Risk Maps, Country Risk Reports og Risk Indicators. Informationsleverandør til denne del er Dun & Bradstreet

Passport (tidligere navn: GMID, Global Market Information Database
er især kendt for sine markedsanalyser inden for FMCG (Fast Moving Consumer Goods) området. Men i basen er der også adgang til livstilsanalyser (Consumer Lifestyles) om mere end 80 lande. Derudover findes der bl.a. via menupunktet ”Country Factfile” demografiske, økonomiske og forbruger data fra mere end 200 lande.
Søgetip:
vælg fanebladet "Consumers" hvor der bl.a. er adgang til livstilsanalyser for de enkelte lande (Consumer Lifestyles) og rapporter om Households, Income and Expenditure.
Under fanebladet "Economies / Economy, Finance & Trade / Analysis Finder" er der adgang til landerapporter i form af de såkaldte Country Briefing og Country Profile, der samler en del af den landespecifikke statistik, der findes rundt i basen. 

Landebeskrivelser med fokus på erhvervs-, markeds- og brancheforhold hentet fra open access Internetressourcer

Deloitte Country Guides:
En kort oversigt over investeringsklima, skattesystemer, juridiske forhold og investerings- og forretningsmuligheder (“doing business in …”) i mere end 120 lande. Desuden er der på tilsvarende vis adgang til en "Country Highligts" serie, som indeholder en kort gennemgang af skatteforholdene i de enkelte lande 


Ebusiness Forum / Global Technology Forum:
Dette site ser på de forretningsmæssige og juridiske sider af e-business i næsten 70 lande. EIU, Economist Intelligence Unit, står bag indholdet med makroøkonomiske data, Internet statistisk, nyheder m.m. for de enkelte lande. Denne service er gratis men indeholder links til andre af EIU’s prisbelagte ressourcer.

 


Investment Climate (World Bank Group):
Denne portal fra IFC, International Finance Corporation består primært af en database, hvor man kan søge efter lande- og brancheinformationer. Portalen giver adgang til rapporter m.m. om investeringsklima og forretningsmuligheder i udviklingsøkonomierne (emerging markets)

Enterprise Surveys (World Bank):
Country reports on business and investment climate

Enterprise Surveys Data:
Enterprise Surveys offers an expansive array of economic data on 127,000 firms in 139 countries


MIGA, Multilateral Investment Guanrantee Agency (World Bank): 
giver adgang til rapporter og statistik om udenlandske investeringer (FDI, Foreign Direct Investments) i udviklingsøkonomierne (developing countries).


ICAEW (the Institute of Chartered Accountants in England and Wales):
international revisororganisation med udgangspunkt i Storbritannien. Deres "Doing business" - sektion indeholder generelle beskrivelser af økonomiske og erhvervsmæssige forhold i en lang række lande. Der er bl.a. fokus på de enkelte landes regnskabs- og skatteforhold. Og det er muligt at søge efter mere litteratur om de enkelte emner.


A to Z list of Country and Other Area Pages:
På denne hjemmeside er der adgang til en række meget forskellige rapporter om enkelte lande og regioner. Emnemæssigt rækker det fra rapporter om menneskerettigheder (Country Reports on Human Rights Practices) over generelle landebeskrivelser (Background Notes) til en gennemgang af de erhvervsmæssige forhold (Country Commercial Guides). Rapporterne er rimeligt opdaterede. Det er det amerikanske udenrigsministerium (U.S. Department of State), der har ansvaret for denne Internetside 


UK Trade & Investment:
denne hjemmeside er UK’s udgave af Markeds- og brancheinformation fra Danmarks Eksportråd. Der er mange informationer om de lande, som UK står i handelsmæssig relation til. Her skal især fremhæves de publikationer med titlen ”Doing Business Guide”.
Søgetip: vælg et land fra listen (NB! ikke alle lande har en specifik ”Doing Business Guide”, vælg i stedet for menupunktet "Trade & Invest"), vælg derefter menupunktet: Doing Business; herefter er det muligt at downloade guiden.


International Trade Administration (USA):
indeholder en mængde statistik og rapporter om brancher, eksportmarkeder mm. Dette site hører under U.S. Department of Commerce og har især fokus på amerikanske forhold.


Baker Tilly International:
er et internationalt konsulentfirma. På deres hjemmeside er der adgang til forskellige former for lande-guides som f.eks. ”Doing Business in Country Guides” og ”Country Tax Guides” .


Doing Business Data:
adgang fra World Bank (Verdensbanken) til forskellige økonomiske data fra 183 lande. Her sammenlignes erhvervs- og selskabslovgivningen i 183 lande. Bl.a. med data for mulighederne og betingelserne for at starte virksomheder i de forskellige lande


HLB International (internationalt revisions- og rådgivningsfirma):
adgang til "Doing business" - guides for en lang række lande


Global Insights: 
indeholder statistik  i form af små rapporter om handelsblokke (EU, ASEAN, NAFTA osv.), lande, stater i USA og brancher. Dette site er udarbejdet af Michigan State University.

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact