Skip to Main Content

Landeinformation: Statistik om lande

Præsentation af en række kilder med information om lande

Measuring Globalisation

Statistik - med fokus på lande

IMF (International Monetary Fund): oversigt over tilgængelige datasæt og statistikkilder via IMF


 

Global Insights:  indeholder statistik  i form af små rapporter om handelsblokke (EU, ASEAN, NAFTA osv.), lande, stater i USA og brancher


 

LABORSTA: adgang til ILO's (International Labour Office) database, der indeholder data om arbejdsmarkedet i mere end 200 lande. Der er oplysninger om arbejdsstyrken, beskæftigelsen, arbejdsløshed, arbejdstid, lønninger, arbejdsomkostninger, forbrugerprisindeks, arbejdskonflikter m.m. Også adgang til ILO's publikationer: ILO Yearbook of Labour Statistics (data fra 1969 og frem), ILO Bulletin of Labour Statistics (månedlige data fra 1976 og frem) og ILO October Inquiry (data fra 1983 og frem om lønninger og arbejdstid (150 forskellige erhverv) og detailpriser på mere end 90 udvalgte madvarer. 


 

Statistik via OECDiLibrary: adgang til statistiske databaser inden for emneområderne økonomi, handel, landbrug, miljø, miljø og teknologi.

OECD360:  indeholder de seneste analyser og data fra de vigtigste OECD-publikationer. Væsentlige, aktuelle emner illustreres ved hjælp af adskillige grafikker

Main Economic Indicators - OECD
The monthly Main Economic Indicators (MEI) presents comparative statistics that provide an overview of recent international economic developments for the 35 OECD countries, the euro zone and a number of non-member economies. 


 

International Financial Statistics Online: via Campus Solution er der adgang til denne IMF database, som indeholder data tilbage fra 1948 - d.d. Via Campus Solution er der også adgang til nationalregnskabsstatistik, handelsstatistik m.m.


Financing SMEs and Entrepreneurs 2014: An OECD Scoreboard, OECD Publishing, 2014: Start-ups and small firms continue to face significant obstacles to fulfilling their potential to innovate, grow and create jobs, particularly when it comes to obtaining access to finance. With its 13 core indicators of debt, equity and general market conditions, complemented by a review of government policy measures, Financing SMEs and Entrepreneurs 2014: An OECD Scoreboard documents these financing difficulties and monitors trends in 31 countries, along with government policy responses to deal with these challenges.


US Census Bureau's Economic Indicators
Economic Indicators is the enumeration of homeownership, manufactured goods, wholesale, inventories and international trade, amongst others.
 

 

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact