Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Open Science Kompetencer i Forskningsbibliotekerne: Start

DEFF-projekt om Open Science kompetencer i forskningsbibliotekerne

DEFF-projektet Kompetenceudvikling relateret til Open Science og Digital Literacy har til formål at udvikle bibliotekernes open science kompetencer.

Projektet er finansieret af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) og løber fra marts 2018 til februar 2020.

Projektet fokuserer på tre hovedområder:

1. Kompetencer

  • Kortlægge nuværende kompetencer og afdække, hvilke kompetencer, der er brug for.
  • Udvikle og afprøve en model for kompetenceudvikling for bibliotekernes medarbejdere.

2. Bibliotekernes digitale samlinger

  • Identificere og kortlægge bibliotekernes digitale samlinger.

3. Research data management

  • Identificere og kortlægge bibliotekernes services, som understøtter research data management.

Projektdeltagere: 

  • AU Library, Det Kgl. Bibliotek
  • CBS Bibliotek
  • DTU Bibliotek
  • KADK Biblioteket
  • Syddansk Universitetsbibliotek
  • VIA Bibliotek

Læs mere om projektet: http://projektbank.dk/kompetenceudvikling-relateret-til-open-science-og-digital-literacy