Skip to Main Content

Open Science Kompetencer i Forskningsbibliotekerne: Kompetencer

Open Science Skills and Competencies

Et kompetenceløft blandt medarbejderne er forudsætning for at forskningsbibliotekerne kan udvikle aktiviteter og services på Open Science området. Derfor indgår der i projektet en plan for kompetenceudvikling og hvilke elementer et sådan skal indeholde. Dette skal beskrives detaljeret og der skal opstilles læringsmål for de enkelte dele.

Den forslåede plan skal være model for et kompetenceforløb der gennemføres for udvalgte medarbejdere fra de biblioteker, som deltager i projektet. Kompetenceforløbet evalueres og tilrettes så det kan danne model og anvendes af forskningsbiblioteker, som i fremtiden ønsker at igangsætte kompetenceforløb omkring Open Science.

Som det sidste element udarbejdes anbefalinger til kompetencer, som fremtidige biblioteksansatte bør have for at løse opgaver omkring Open Science.

Biblioteksmedarbejdere kan ved at opbygge kompetencer inden for digitale værktøjer i højere grad rådgive og vejlede samt delvis undervise forskere og studerende i at benytte digitalt

FFU bibliotekerne oplever, at der mangler kompetencer inden for Open Science, RDM m.m. hos medarbejdere – også når der rekrutteres nye medarbejdere fra IVA eller andre med akademiske uddannelser. Derfor vil projektet efter identifikation af kompetencer og afprøvning af kompetenceforløb komme med anbefalinger til fremtidige kompetencer på området.

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact