Skip to Main Content

Open Science Kompetencer i Forskningsbibliotekerne: Aktiviteter

Research Data Management Workshop, København 31. januar og Aarhus 6. februar 2020

En introduktion til Research Data Management
- med fokus på, at biblioteksmedarbejderne skal kunne vejlede forskere i RDM-opgaver

 

Formål: At give en indføring til Research Data Management (RDM) – at give biblioteksmedarbejderen lyst til at tage ejerskab over kompetenceudviklingsmulighederne i RDM

Primært fokus på at vejlede forskere om RDM opgaverne med udgangspunkt i Research Project Life Cycle (RPLC). 

Kursus indhold: Kurset har fokus på at styrke bibliotekspersonalet kompetencer inden for Research Data Management (RDM) således at medarbejderne aktivt kan indgå i en styrket servicering af forskerne. For at opnå dette, vil kurset give en introduktion til forskningsprocessen med udgangspunkt i ”the research project life cycle” og give perspektiv til en Research Data Life Cycle. Dette inkluderer en introduktion til FAIR principperne. Et centralt element i RDM er udarbejdelsen af Data management planer (DMP) og kurset vil derfor introducere 2 cases fra hhv. humaniora og naturvidenskaberne som eksempler på arbejdet med DMP i forskellige fagområder. 

Kursets undervisningsform vil bestå af en blanding af foredrag og inkluderende aktiviteter. 

Kurset vil give dig viden om og forståelse af:
•    Hvad er Open Science – genanvendelighed og transparens 
•    FAIR data principperne
•    Research Project Life Cycle
•    Research Data Management

Forberedelse:
Det forventes at I tager RDM moduler inden kurset: https://vidensportal.deic.dk/RDMElearn
Der vil være hjemmeopgaver tilknyttet kurset.

Program:
10.00 – 11.10     Velkommen  

10.10 – 11.30     Test jeres viden om RDM

10:30 – 11.00     Hvad er Open Science – kulturforandring og bibliotekets rolle. Drevet af forskerne eller drevet af politikkerne – hvor skal biblioteket markere sig. 

11.00 – 11.15     Pause

11.15 – 11.45     Præsentation af Research project life cycle

11.45 – 12.30     FAIR principles

12.30 – 13.15     Frokost

13.15 – 15.15     Oplæg m. to praktiske cases fra henholdsvis Humaniora og Naturvidenskaberne

15.15 – 15.30     Gennemgang af træningsressourcer og værktøjer. 

15:30 – 15.55     Introduktion til hjemmeopgave

15.55 – 16.00     Tak for i dag

 

Workshop om åbne digitale kulturarvsdata og digital literacy, København, 11. december 2019

Workshop om digitale kulturarvsdata

 

Formål:

Formålet med workshoppen er at skabe en forståelse for og viden om de samlinger af åbne kulturarvsdata, som er blevet digitaliseret af danske kulturarvsinstitutioner, samt hvordan samlingerne kan sættes i spil blandt forskere og studerende på landets universiteter. Endvidere er formålet med workshoppen, at deltagerne efterfølgende kan vejlede i søgning og udtræk af data fra samlingerne.

Målgruppe:

Workshoppen henvender sig til medarbejdere fra forskningsbiblioteker, som arbejder med vejledning af studerende, forskere og øvrige biblioteksbrugere, især inden for det humanistiske felt. 

Læringsmål:

Viden om og forståelse af: Digitale samlinger, kulturarvssektorens datamodeller, studerenes, forskeres og underviseres behov for vejledning i forbindelse med åbne digitale kulturarvsdata, etik og metodiske udfordringer i brugen af åbne digitale samlinger.

Færdigheder i: Søgning i åbne digitale kulturarvsdata, hentning af data via applikation, API og repositorier.  

Kompetencer i: Vejledning og søgning i åbne kulturarvsdata

Form:

Workshoppen består af en række oplæg om formiddagen og en kombination af oplæg og hands-on øvelser om eftermiddagen.

Program

09.30-10.00 Kaffe og ankomst

10.00-10.10 Velkomst og dagens program

 

Del 1. Digitale og åbne samlinger

10.10-10.30 Merete Sanderhoff: "Derfor den åbne digitale kulturarv"

​10.30-10.50 Jacob Wang; "Derfor API som baggrund for formidler af kulturarvsdata"

​10.50-11.00 Pause

11.00-11.20 Helle Strandgaard Jensen: "Undervisnings- og forskningsperspektiver på åbne digitale samlinger"

​11.20-11.40 Max Odsbjerg Pedersen: "Brugen af digitale samlinger som studerende"

​11.40-12.00 Mette Kia: "Etiske og metodiske udfordringer ved brugen af digitale samlinger"

12.00-13.00 Frokost

 

Del 2. "Hands-on"

13.00-13.40 Ditte Laursen: "Et overblik over nuværende digitale samlinger"

13.40-14.30 Mette Colding Dahl & Stig Svenningsen: "Hands-on find data fra KBs samlinger"

14.30-14.50 Pause med kaffe og kage

14.50-15.40 Stig Roar Svenningsen: "Hent data via en API" og data repositorie

​15.40-16.00 Afrunding og evaluering

Open Science Skills Workshop, 26. oktober 2018

Workshop med Jeroen Bosman og Bianca Kramer fra FOSTER og Utrecht University for 20 projektdeltagere og ekstra gæster.

Se slides fra workshoppen nedenfor.

DI4R Conference, Lissabon, oktober 2018 - Poster

Mareike Buss (CBS) and Katrine Flindt Holmstrand (DTU) præsenterede en poster om projektet ved DI4R Conference i Lissabon den 9. oktober 2018. Posteren kan findes på Zenodo.

 

 

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact