Skip to Main Content

Open Science Kompetencer i Forskningsbibliotekerne: Start

DEFF-projekt om Open Science kompetencer i forskningsbibliotekerne

DEFF-projektet Kompetenceudvikling relateret til Open Science og Digital Literacy har til formål at udvikle bibliotekernes open science kompetencer.

Projektet er finansieret af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) og løber fra marts 2018 til februar 2020.

Projektet fokuserer på tre hovedområder:

1. Kompetencer

  • Kortlægge nuværende kompetencer og afdække, hvilke kompetencer, der er brug for.
  • Udvikle og afprøve en model for kompetenceudvikling for bibliotekernes medarbejdere.

2. Bibliotekernes digitale samlinger

  • Identificere og kortlægge bibliotekernes digitale samlinger.

3. Research data management

  • Identificere og kortlægge bibliotekernes services, som understøtter research data management.

Projektdeltagere: 

  • AU Library, Det Kgl. Bibliotek
  • CBS Bibliotek
  • DTU Bibliotek
  • KADK Biblioteket
  • Syddansk Universitetsbibliotek
  • VIA Bibliotek

Læs mere om projektet: http://projektbank.dk/kompetenceudvikling-relateret-til-open-science-og-digital-literacy

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact