Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ophavsret: Creative Commons

De ophavsretlige regler for undervisere, studerende, forskere og open access

Hvad er Creative Commons

Creative Commons er en organisation, som giver forskere, undervisere og andre brugere værktøjer til nemt at tilpasse ophavsretten. Du skal således ikke indgå individuelle aftaler om brugen.                                                                                   Billedresultat for creative commons icon

Creative Commons licens er altså en måde, hvorpå man kan angive, hvordan ens værk må benyttes af andre i forhold til ophavsretten. Man kan f.eks. give tilladelse til at andre gerne må dele ens tekster, bearbejde eller videreudvikle dem mv.

Man skal være opmærksom på, at Creative Commons licenser ikke kan trækkes tilbage. Såfremt dit værk én gang offentliggøres med Creative Common licens, så er dette bindende.  

Licenserne består af 4 typer af rettigheder, der kombineres til 6 forskellige licenser.

Læs mere om Creative Commons.  

Organisationen bag Creative Commons

Creative Commons Danmark blev etableret den 26. maj 2005. En arbejdsgruppe oversatte licenserne til dansk og tilpassede dem til lokale forhold.

Creative Commons International blev stiftet i 2001 og i 2002 kom de første udkast til CC-licenser

Creative Commons licenser (CC-licenser)

Creative Commons dækker området mellem fuld ophavsret – “all rights reserved” – og public domain som er en total fraskrivelse af rettigheder til værket. Licenserne lader ophavsmanden beholde retten til sit værk, men inviterer brugerne til f.eks. at genbruge eller kopiere værket efter simple spilleregler. Det kaldes for “some rights reserved” – visse rettigheder forbeholdes. Eksempelvis kan en ophavsmand forbeholde dig retten til at blive krediteret i forbindelse med brugen af værket. Eller kan forbeholde sig retten til kommerciel udnyttelse af værket.

De seks grundlicenser er som følger:

Navngivelse (by)

by

Denne licens tillader andre at distribuere dit værk og bearbejde, herunder ændre (”remixe”) og tilpasse, selv kommercielt, så længe de krediterer dig for det originale værk. Denne licens er den mindst restriktive af de licenser, der udbydes med hensyn til hvordan andre kan benytte dine værker under Navngivelse

Del på samme vilkår (ShareAlike) (by-sa)

bynd

Denne licens tillader, at andre bearbejder, herunder ændrer og tilpasser, dit værk, herunder også med kommercielt sigte, så længe de krediterer dig og licenserer det nye værk under tilsvarende vilkår. Denne licens sammenlignes ofte med Open Source Software licenser. Ethvert nyt værk, der bygger på dit, bærer samme licens, hvorfor enhver bearbejdelse også vil tillade kommerciel brug.

 

Navngivelse – Ingen bearbejdelser (by-nd)

by

Denne licens tillader spredning af værket til offentligheden, kommerciel såvel som ikke-kommerciel, så længe værket distribueres uændret og i sin helhed med kreditering til dig

Navngivelse –Ikke-kommerciel (by-nc)

by
Vælg Navngivelse – Ikke-kommerciel

Denne licens tillader, at andre bearbejder, herunder ændrer og tilpasser, dit værk med et ikke-kommercielt sigte. De nye værker skal kreditere dig og have et ikke-kommercielt sigte, men behøver ikke at blive licenseret under tilsvarende vilkår

Navngivelse – Ikke-kommerciel – Del på samme vilkår (ShareAlike) (by-nc-sa)

by nc nd

Denne licens tillader, at andre bearbejder, herunder ændrer og tilpasser, dit værk med et ikke-kommercielt sigte på betingelse af, at de krediterer dig og licenserer det nye værk på tilsvarende vilkår. Andre kan downloade og sprede dit værk til offentligheden ligesom ved by-nc-nd licensen, men de må også oversætte, ændre og forfatte nye værker baseret på dit værk. Alle nye værker baseret på dit værk skal licenseres under en tilsvarende licens, hvorfor enhver bearbejdelse også vil forblive ikke-kommerciel.

Navngivelse – Ikke-kommerciel – Ingen Bearbejdede Værker (by-nc-nd)

by nc nd

Denne licens er den mest restriktive af de seks overordnede licenser. Den tillader alene spredning af værket til offentligheden. Denne licens kaldes også “gratis reklame”-licensen, idet den tillader andre at downloade dine værker og dele dem med andre, så længe de krediterer dig og linker tilbage til dig. De kan dog ikke på nogen måde ændre værkerne eller anvende dem kommercielt

 

Din licens udtrykkes på tre forskellige måder:

  1. Commons Deed – er et sammendrag af nøglevilkårene for den valgte licens (den Juridiske Tekst) – kort sagt, hvad andre må og ikke må gøre med dit værk. Se det som en slags brugervenlig formidling af den underliggende Juridiske Tekst. Selve dokumentet har ingen juridisk værdi og dets indhold indgår ikke i selve licensen. Vi kalder det også “menneske-læsbar kode”.
  2. Legal Code / Den Juridiske Tekst er selve licensen; “det der står med småt” – og sørger for at licensen holder i retten. Vi kalder det “advokat-læsbar kode”.
  3. Digital Kode – er en maskin-læsbar gengivelse af licensen der hjælper søgemaskiner og andre programmer til at finde og identicere dit og dets licensvilkår.

(Kilde: Creative Commons Danmarks hjemmeside. For mere detaljerede informationer, se Creative Commons Internationals hjemmeside).