Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ophavsret: Undervisere

De ophavsretlige regler for undervisere, studerende, forskere og open access

Rammeaftaler (Aftaler mellem Copydan og CBS)

Aftale om kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale (mellem CBS og Copydan Tekst & Node og Copydan Billeder)
Denne aftale er gældende fra den 1. januar 2017  og giver CBS tilladelse til at kopiere ophavsretligt beskyttet materiale til brug for undervisning, forskning og intern administration.

Aftale af 26. juni 2013 mellem Copydan Billedkunst og CBS om brug af billeder på CBS

Sådan laver du stabile links til artikler (dybdelinks)

Skriv eller kopier et DOI-nummer ind i tekstboksen nedenfor, og klik på knappen "'Lav dybdelinket'".
(DOI står for Digital Object Identifier og er en artikels unikke id-nummer).

Bemærk: det er kun den del af DOI-nummeret, der følger efter .org/ som skal indtastes, dvs. den del som er fremhævet med fed skrift i dette eksempel: https://doi.org/10.1093/ajae/90.3.864-c

Indtast DOI-nummer:

Dybdelink:

Du vil nu have genereret et link med DOI-nummeret. Dette link kan du kopiere og bruge til at lave stabile henvisninger.

 

Når du henter artikler fra databaserne via CBS Bibliotek, kan du normalt lave stabile links på to måder. Den valgte fremgangsmåde afhænger af den valgte database:

 1. EBSCO-databaserne (Business Source Complete m.fl.): find artiklen frem ved at klikke på artiklens titel og klik derefter på Permalink knappen i venstre side af skærmbilledet. Du kan nu bruge denne URL som et stabiltt link i f.eks. CANVAS.
 2. Andre databaser (f.eks. Wiley Online og ScienceDirect): find DOI-nummeret på artiklen. Se ovenfor for videre fremgangsmåde

Dybe links (deep linking)

Dybe links:
Dybe links er links, der går uden om hovedsiden og direkte hen til f.eks. en artikel. Der er stadigvæk visse uafklarede spørgsmål i forbindelse med brug af dybe links, men følgende regler gælder:

 • Man må som udgangspunkt altid gerne linke til lovligt materiale, forstået som materiale, som lovligt er lagt ud på nettet af dem, der har lavet det, eller med tilladelse fra dem. Det gælder, uanset om der er tale om linking til en hjemmesides forside (”referencelinking”) eller linking til undersider, filer o.l. (”deeplinking”).
 • “Embedded link” er også lovligt, dvs. et link, der får det til at se ud som om det, man linker til, befinder sig på den hjemmeside, man linker fra
 • Man må ikke linke til ulovligt materiale, dvs. materiale, der er lagt ud på nettet uden tilladelse fra dem, der har lavet det.
 • Det, der er lovligt, er kun selve det at linke, dvs. at indsætte en elektronisk henvisning begyndende med www., http, som leder brugeren et sted hen.
  (Kilde: se "Ophavsret for begyndere" (3.udg., 2014, 5.B.5)

 

Referencelinking: er altid lovligt, dvs. man må gerne linke til hjemmesiders forsider, f.eks. www.cbs.dk 

 

Ophavsret som underviser

Dine rettigheder som underviser:

Når du underviser andre, er din undervisning automatisk også omfattet af ophavsretsloven, da det opfattes som et værk. Andre må derfor ikke optage din undervisning - hverken lyd eller billede - med f.eks. en smartphone og offentliggøre den. Dette skyldes også, at optagelsen er en 'personoplysning' om underviseren, som er omfattet af persondataloven.

Man har som underviser heller ingen pligt til at f.eks. at acceptere, at ens undervisning kan anvendes som webcast eller podcast. I udgangspunktet kræver det en aftale mellem uddannelsesinstitutionen og underviser for at få tilladelse til at optage og webcaste undervisning. Og underviseren kan trække sit samtykke tilbage igen.
Læs UBVAs artikel om Webcast af Undervisning for mere information.

CBS - Generelle retningslinjer vedr. ophavsret i forbindelse med undervisning:
Disse retningslinjer er udarbejdet 2014 og er ikke et fuldt dækkende juridisk dokument, men en beskrivelse af CBS principper for området.Brug af materiale i undervisningen:

Når du underviser, skal du være opmærksom på ophavsretten, hvis du anvender andres billeder, logoer og lignende i f.eks. dine powerpoint-præsentationer, eller hvis du vil dele noget materiale ud til dine studerende.

NB!! se ovenfor for en mere detaljeret gennemgang af de ophavsretlige regler i forhold til brugen af trykt og elektronisk materiale i undervisningen


AppetitvækkerUBVAs Symposium fra 2009 "Kan man komme i fængsel for at undervise"? findes i en web-TV udgave. Symposiet omhandler bl.a. underviserens rettigheder og pligter, og hvad man skal være opmærksom på angående e-læring. Symposiet giver en indføring i flere af de ophavsretlige problemstillinger, der kan være forbundet med undervisning.

Værker under public domain

"Public domain" betyder, at et værk ikke er ophavsretligt beskyttet, hvorfor alle i princippet kan benytte det
(i paranteserne er der henvisning til §-numre i Ophavsretsloven):

 • Værker beskyttes i 70 år efter ophavsmandens dødsår (§ 63)
 • Fotografiske billeder (§ 70) beskyttes i 50 år fra optagelsen
 • Udøvende kunstnere (§ 65) beskyttes i 50 og i visse tilfælde 70 år
 • Lydoptagelser (§ 66) beskyttes i 70 år efter optagelsen
 • Radio- og tv-udsendelser (§ 69) og film (§ 67) beskyttes i 50 år
 • Offentlige forhandlinger mm. har ingen beskyttelse (§26)
 • Værker, der ikke er rettighedsbelagte, fx fordi nogen har lagt dem ud på nettet til gratis afbenyttelse under en Creative Commons-licens

 

Quick links til mere uddybende information

Brug af materiale i undervisningen

CBS - Copenhagen Business School har med virkning fra 1. januar 2017 indgået en ny aftale med Copydan Tekst & Node om kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale til brug i universitetets undervisningssammenhæng samt til forskning og udvikling og  internt administrativt brug (se aftalens Præambel og Definitioner).
Aftalen hedder "Aftale om Kopiering af Ophavsretligt Beskyttet Materiale" og gør det muligt for universitetet at fremstille eksemplarer af danske og udenlandske ophavsretligt beskyttede materialer til brug i undervisningen. Aftalen giver i udgangspunktet alle ansatte og studerende lov til at anvende alle udgivne materialer.

 

Kopiering til undervisningsbrug

Metode: du kan frit vælge mellem analoge og digitale kopieringsmetoder.
Husk kildeangivelse: titel, forfatter,forlag og udgivelsesår som minimum. 

Hvad menes der med kopiering: af aftalen fremgår det, at med "kopiering" forstås enhver eksemplarfremstilling (kopi), analog eller digital, fra et analogt eller digitalt materiale. Billeder må kun bruges, hvis det hentes fra en udgivet publikation og bringes sammen med den ledsagende tekst. Om reglerne for brug af isolerede billeder se under Elektronisk  materiale i undervisningen > Billeder og Grafik:

Hvor meget må du kopiere (rammer for kopieringen):

 • Op til 20% af et materiale, dog højst 50 sider af samme materiale pr. studerende pr. halvår
 • fra ethvert materiale må der kopieres minimum 4 sider

          Eksempel:
          Fra en bog på 150 sider må du fotokopiere eller scanne 20% svarende til 30 sider
          Fra en bog på 350 sider må du fotokopiere eller scanne max. 50 sider          

For tidsskrifter beregnes de procentuelle grænser af årgangens samlede sidetal.
          Eksempel:
          Fra et tidsskrift med i alt 350 sider for hele årgangen må du fotokopiere eller scanne max. 50 sider

Hvis du ønsker at kopiere eller scanne en artikel eller et bogkapitel, der overskrider begrænsningen på 20% (max 50 sider), så skal du indhente tilladelse direkte fra retighedsindehaveren og/eller forlaget. Kontakt evt. Copdan Tekst og Node for yderligere vejledning.
 

Adgang til kopier (lagring af kopier): 
Digitale kopier af materiale skal lagres på et passwordbeskyttet intranet som f.eks. CBS Learn. Materialet må ikke distribueres med elektronisk post som f.eks. e-mail og sms.

Hvad du ikke må kopiere (dvs. kopiering der falder uden for aftalen):

 • Engangsmaterialer må ikke kopieres (definition af engangsmaterialer: undervisnigsmateriale der er udformet med henblik på skriftlig besvarelse i selve materialet)
 • Aviser: digital kopiering af aviser er ikke tilladt. Aviser må kun fortokopieres, dvs. analog kopiering, og printes fra Internettet
 • E-bøger: som sælges kapitelvis må ikke kopieres, hvis de er angivet på en liste over e-bøger på www.tekstognode.dk/nedlagtforbud. Du er som bruger selv forpligtet til at undersøge, om e-bogen står på listen
 • Kopiering isolererede billeder: kun tilladt i forbindelse med aftale med Copydan Billeder, se nedenfor
 • Licensaftaler: det er ikke tilladt at kopiere fra materialer, der er omfattet af abonnementsordninger og andre licensaftaler, og som indeholder et forbud mod kopiering. Et sådant forbud skal være anmeldt til Copydan Tekst & Node og fremgå¨af listen på www.tekstognode.dk/nedlagtforbud.

Gamle materialer
Hvis alle ophavsmænd til værket (forfattere og evt. oversættere) er døde for mere end 70 år siden, er den ophavsretlige beskyttelse udløbet. og du kan frit bruge teksten uden begrænsninger. Husk altid kildeangivelse.


Kompendier i undervisningen

Kompendier (trykt samling af tekstbidrag fra mere end fem forskellige værker) skal indeholde oplysning om det eksemplarfremstillede materiales titel, ophavsmandens og udgiverens navn samt udgivelsesår.


Powerpointpræsentationer og lign.

Det er tilladt at foretage eksemplarfremstilling af trykte tekster til brug i overheads, powerpoints og lignende. Dog må brug af værker i sådanne præsentationer ikke overstige 3 sider pr. værk.


HUSK ALTID KILDEANGIVELSE:
Hvad enten du linker eller uploader materiale, så husk altid at angive kilden: Titel, forfatter og forlag.

Elektronisk materiale i undervisningen

E-bøger og E-tidsskrifter

CBS Bibliotek giver adgang til e-bøger og e-tidsskrifter igennem bibliotekets søgemaskine LibSearch og bibliotekets databaser. E-bøgerne  og tidsskrifterne er der adgang til under forskellige licensaftaler med forlag og øvrige udbydere. Aftalerne giver ansatte og studerende ved CBS mulighed for at anvende disse materialer direkte på campus eller via fjernadgang med brug af CBS username og password.

Regler for brug af licensbelagt materiale:

 • Du MÅ GERNE sende dybe links  til e-bøgerne og e-artiklerne, da ansatte og studerende ved CBS derved får mulighed for at logge sig ind.
 • Du må IKKE sende e-bøger eller e-artikler fra biblioteket i fuldtekst via e-mail til andre end dig selv.
 • Du må IKKE dele materialet via sociale medier, fildelingstjenester eller åbne hjemmesider aom f.eks. Facebook og Dropbox
 • Du må IKKE uploade e-bøger eller e-artikler i fuldtekst eller PDF i CBS Learn

Ved at uploade et materiale i fuldtekst i CBS Learn, eller e-maile den videre, krænkes licensaftalen.


 

Billeder og Grafik
CBS har indgået en aftale med Copydan Billedkunst om brug af isolerede billeder mm. i forbindelse med undervisning. Billeder skal i denne sammenhæng forstås bredt som billedkunst, tegninger, fotografier, illustrationer, figurer og grafer. 

Copydan-aftalen dækker både trykte isolerede billeder (dvs. billeder der ikke bruges sammen med en tekst) og digitale billeder, der ligger lovligt tilgængelige på Internettet.
Den giver dig mulighed for:     

 • at kopiere eller printe billeder og anvende dem i handouts eller kompendier.
 • at indscanne eller downloade billeder og overføre dem til fx PowerPoint, CBS Learn eller lignende

            Du må ikke uploade billedmaterialet til åbne internetsider (som f.eks. CBS's hjemmeside). Benyt i stedet CBS Learn, når du
            vil dele materiale med dine studerende.

Undtagelser: 
Aftalen dækker ikke billeder fra betalingsdatabaser, eller CBS's e-tidsskrifter og e-bøger. 
Billedmateriale, der er ledsaget af tekst, er ikke dækket af aftalen. Her er det aftalen med Copydan Tekst & Node, du skal forholde dig til. 

Gamle værker:
Hvis ophavsmanden til et værk er død for mere end 70 år siden, så er den ophavsretlige beskyttelse udløbet, og du kan som underviser frit bruge billedet.

Husk kreditering: 
Kunstnerens navn skal tydeligt angives i forbindelse med gengivelsen af billedet. Billedet må desuden ikke ændres i større udstrækning eller gengives på en måde, så det krænker kunstneren.

Find lovlige billede på Internettet: 
adgang til en række billeddatabaser hvor du kan finde lovlige billeder, der kan bruges i undervisningen

 


 

Digital musik:

CBS har ingen aftale på dette område, så hvis du vil benytte musik i undervisningen, skal du lave en aftale med rettighedshaverne til den musik, du gerne vil anvende.Når man anvender musik offentligt, kræver det, at man har en aftale med KODA

Find lovlig musik på Internettet: her er der mulighed for at finde musik til brug i undervisningen


 

Film og reklamefilm

Film er ophavsretligt beskyttede, og CBS har ikke tegnet nogen aftale på dette område. Så hvis du vil vise film i undervisningen, skal du selv lave en aftale med rettighedshaverne. Dette gælder også reklamefilm, se dog mulighederne med Mediestream.

Reklamefilm Online via Mediestream: Arkivsamling af danske reklamefilm med adgang til alle danske reklamefilm vist i danske biografer i perioden 1955-1995 samt reklamefilm fra TV2 fra 1988-2005. Samlingen udvides løbende til også at omfatte de nyeste reklamefilm. Brug af materialet i Mediestream må kun ske i forbindelse med forskning, studie- og undervisningsbrug, og det må ikke anvendes til andre formål. Det er ikke tilladt at downloade, videresende, ændre eller benytte materialet kommercielt. Offentlig fremvisning uden for formålet er ikke tilladt. Dog giver en Mediestream Academic licens ret til at vise materialet i undervisningsøjemed.
Adgang til Mediestream sker via WAYF-login, og adgangen er personlig.

Gratis materiale på f.eks. ”The Internet Archive”, som du kan vise i din undervisning. Det er også tilladt at fremvise lovligt uploadede videoer fra Youtube, samt at indlejre (embedde) dem i CBS Learn.


 

Gratis materiale fra Internettet

Websider er, ligesom andet materiale, dækket af ophavsretsloven. Det betyder, at gratis tilgængeligt materiale fra Internettet som hjemmesider, rapporter og Open Access-artikler også er beskyttet af ophavsretten.
Du må godt linke til materiale på Internettet både i form af deeplinking, referencelinking og embedded linking.
Du må ikke linke til ulovligt indhold på internettet som f.eks. ulovligt uploadede mp3 filer. Dermed gør man sig skyldig i medvirken til den ophavsretskrænkelse, der sker, når nogen bruger linket og downloader den ulovlige fil. 
Se mere om linking på Internettet: Ophavsret for begyndere: En bog til ikke-jurister  (kapitel 5, afsnit 5, s. 81) 

Du må printe fra hjemmesider til eget brug, Du må også kopiere fra Internettet efter samme regler som fremgår af kopieringsaftalen mellem CBS og CopyDan. 


TV og Radio

Mediestream indeholder streaming af radio- og tv-udsendelser sendt på danske kanaler fra 2005 til nu. Der er adgang til hele sendeflader fra DR1, DR2, TV2, TV2 News, P1, P3 og P4 og ikke blot enkelte udsendelser. En oversigt der viser hvilke tv-kanaler og radiokanaler  og for hvilke perioder, der er adgang.
Indhold som f.eks. spillefilm, der har været vist i TV, indgår ikke i aftalen
 


Video 

Ved brug af videoklip i undervisningen skal du være opmærksom på både ophavsretsloven, persondataloven og de vilkår og betingelser, der gælder for den videotjeneste, som du publicerer på.

Andres videoer:
Hvis du viser, embedder eller linker til andres videoer, skal du sikre dig:

 • at indholdet i videoen er lovligt
 • at ophavsmanden har givet tilladelse til offentliggørelse og fri brug af videoen
 • at det er tilladt at embedde videoen ifølge vilkårene på den platform, som du linker til (som det f.eks. er på YouTube).

Egne videoer:
Hvis du vil offentliggøre en video, som du selv har produceret, skal du være opmærksom på både persondataloven og ophavsretsloven:

 • Persondataloven finder anvendelse, når man kan genkende personer ud fra de oplysninger, der gives.  Dermed er billeder, videoer, lyd af stemme mv. personoplysninger, og det kræver samtykke fra den person, som optræder, før man må lægge dem ud på internettet eller bruge dem i andre sammenhænge.  
 • Har du optaget en undervisningssituation, så skal de studerende, som deltager aktivt på videoen med indlæg, give tilladelse til, at du må offentliggøre den.
 • Nogle videooptagelser kræver et såkaldt informeret samtykke (f.eks. optagelser af patienter): du skal i sådanne tilfælde give dem, der optræder på videoen fyldestgørende information om, hvordan videoen vil blive brugt (og du må efterfølgende ikke bruge videoen i andre sammenhænge end dem, der er givet samtykke til).
 • Optagelser af børn kræver samtykke fra forældrene. 
  Det mest sikre er at have et sådanne samtykker på skrift. Men også skriftlige samtykker kan trækkes tilbage. I sådanne tilfælde skal du fjerne videoen fra den platform, den er uploadet på.
   
 • Ophavsretsloven finder anvendelse, hvis du bruger andres billeder, tekster, indlæg, musik eller andet materiale i videoen. Det kræver særskilt tilladelse.