Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ophavsret: Forskere

De ophavsretlige regler for undervisere, studerende, forskere og open access

Forskerportalen

Forskerportalen henvender sig til forskere ved danske forskningsinstitutioner. Her kan du finde information om de mange juridiske og etiske spørgsmål, som har betydning for forskningen og forskere i forbindelse med f.eks. publicering, rettigheder til forskning og forskningsetik.

Creative Commons

Creative Commons er en organisation, som giver bl.a. forskere og undervisere værktøjer til nemt at tilpasse ophavsretten. Du skal således ikke indgå individuelle aftaler om brugen.

Creative Commons licens er en måde, hvorpå man kan angive, hvordan ens værk må benyttes af andre i forhold til ophavsretten. Man kan f.eks. give tilladelse til at andre gerne må dele ens tekster, bearbejde eller videreudvikle dem mv.

Man skal være opmærksom på, at Creative Commons licenser ikke kan trækkes tilbage. Såfremt dit værk én gang offentliggøres med Creative Common licens, så er dette bindende.  

Licenserne består af 4 typer af rettigheder, der kombineres til 6 forskellige licenser.

Læs mere om Creative Commons.

Sherpa Romeo

I Sherpa Romeo kan du se hvilke ophavsretsmæssige krav mange forlag og tidsskrifter stiller til forfattere, og i hvilket omfang du kan disponere over en publiceret artikel som f.eks. at lægge den på din hjemmeside.

UBVA, Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde

UBVA: Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde er et stående udvalg under Akademikerne, der varetager akademikernes interesser i ophavsretlige og patentretlige spørgsmål.

Diverse Internetressourcer

Ophavsret som forsker

Som forsker vil du sædvanligvis være beskyttet ophavsretligt i forhold til dine forskningsresultater uanset deres form: tekster, tabeller, grafer, illustrationer mv. Så med mindre der er aftalt andet i forbindelse med din ansættelse, så vil du som forsker ved universitetet typisk have ophavsretten til de værker, som du frembringer i forbindelse med din forskning.  

Det er vigtigt, du er opmærksom på, i hvilket omfang du vil overdrage din ophavsret til andre. Det gælder fx, når du publicerer.  
Læs mere om ophavsret i forbindelse med publicering

Ophavsret ved Publicering

Mange forskere publicerer deres forskningsresultater gennem et forlag, som der bliver indgået kontrakt med. Ofte står der i kontrakten at forlaget overtager alle rettigheder til en artikel eller en bog. Derved er der indgået en eksklusivaftale, hvor forfatteren fraskriver sig alle økonomiske rettigheder. De moralske eller ideelle rettigheder kan derimod ikke overdrages.

Som forfatter er det vigtigt at beskytte sin ophavsret og overveje nøje, hvor stor en del af sin ophavsret, man vil overgive til f.eks. et kommercielt forlag.

Hvis du i en forhandling med et forlag bliver præsenteret for en forfatterkontrakt, som overdrager alle rettigheder til forlaget (eksklusivaftale), kan det afskære dig fra at udnytte dit værk i formidling og synliggørelse af din forskning.

Du kan derfor have brug for at få rettet aftalen til, så den er acceptabel for dig. 

Modelkontrakter:

Fælles for modelkontrakter er, at de i større udstrækning lægger op til, at forfatteren som udgangspunkt beholder sine rettigheder og blot afgiver specifikke rettigheder til forlaget. Eksempler på specifik brug kan være publicering af et vist antal bøger eller udgivelse på forskellige digitale medier herunder internettet.

Eksempler på modelkontrakter:

  • Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under AC har sammen med Forfatterforeningen, Forlæggerforeningen og AC udarbejdet en modelkontrakt til videnskabeligt og populærvidenskabeligt brug 
    Kontrakten omfatter både trykt og elektronisk publicering, og i kontrakten overdrages kun visse specifikke rettigheder til forlaget. Forfatteren beholder de øvrige rettigheder og kan kun udnytte de rettigheder, som forlaget ikke har fået overdraget. Man skal være opmærksom på loyalitetsbegrebet, der indebærer, at man ikke må publicere værket i en form, som konkurrerer med forlagets muligheder for afsætning af værket i henhold til kontrakten.
  • Knowledge Exchange License to Publish Modelkontrakten sikrer, at ophavsretten bliver hos forfatteren. Kun visse rettigheder overdrages til forlaget. Kontrakten er gældende så snart forlaget har tilkendegivet, at det ønsker at publicere værket. Når artiklen er publiceret, kan forfatteren gøre værket offentligt tilgængeligt i forlagets version. Hvis forlaget kræver det, kan den offentlige udgivelse blive forsinket med et maksimum på seks måneder. 

Forfattertillæg til forlagskontrakter (author addenda):

Forfattertillæg til en forlagskontrakt er et dokument, som kan vedhæftes en forlagskontrakt med henblik på at sikre forfatteren bestemte rettigheder.

Det er vigtigt at sikre sig, at en kontrakt er bindende og også omfatter tillægget. Specielt skal man være opmærksom på følgende:

  • Gør allerede i forhandlingen med forlaget opmærksom på, at man vil sende et tillæg for at beholde visse rettigheder
  • I forbindelse med forlagets underskrift skal det anføres, at der til kontrakten knytter sig et tillæg.

Forlaget skal også underskrive tillægget.


 

Tilladelse til at genudgive dine artikler
En stor del af de internationale tidsskrifter giver mulighed for at søge om tilladelse til at genudgive egne artikler. De fleste anvender en tjeneste, der hedder ’RightsLink’ der varetages af Copyright Clearance Center.
For at komme igang skal du oprette en konto, derefter ansøge om tilladelse. 

Brug af andres materiale i din forskning

Hvis du benytter dig af andres materiale i din forskning, så skal du være opmærksom på både ophavsretten og god forskningsskik:

  • I din forskning må du gerne citere, såfremt det sker efter god skik. Du kan læse mere om citering og korrekt kildehenvisning på Forskerportalen.
  • Hvis du vil benytte andres billeder, grafer eller lignende i din forskningspublikation, skal du have tilladelse fra rettighedshaveren (oftest både forfatter og forlag).
    Dog giver ophavsretslovens § 23 dig mulighed for at benytte dig af offentliggjorte kunstværker, dvs. fotografiske værker, billedkunst eller bygningskunst. Den type værker kan du bruge uden tilladelse fra rettighedshaveren, såfremt dette sker i en videnskabelig kritisk sammenhæng i forbindelse med tekst, og så længe det ikke sker i erhvervsøjemed.

Såfremt du i din forskning anvender personoplysninger, er der en række særlige forhold, du skal være opmærksom på. Du kan læse mere om behandling af personoplysninger på Forskerportalen, i Persondataloven og på Datatilsynets hjemmeside.


 

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere på Forskerportalen, som indeholder en grundig behandling af en række juridiske og etiske spørgsmål, der har særlig betydning for forskere. Forskerportalen er udviklet af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under hovedorganisationen Akademikerne.

Uddybende litteratur