Skip to Main Content

Patenter og Forskning: Design

Adgang til Online-Registre: patenter, varemærker og design

Oversigt fra Patent- og Varemærkestyrelsen over online-registre inden for patenter, varemærker og design

Statistik vedr. patenter, varemærker og design

Dansk og international statistik vedr. ansøgninger om  og udstedte patenter, brugsmodeller, varemærker, design mm.:

Design - hvor findes de

Design: et produkts eller en del af et produkts udseende, som er bestemt af de særlige træk ved selve produktet eller dets udsmykning, se leksikonartikel

Designret: lovbestemt ret til industrielt eller håndværksmæssigt fremstillede produkters udseende. Indeholder summen af de beføjelser som tilkommer rettighedshaveren til et design i henhold til de designretlige ordninger, se leksikonartikel

  1. Danmark: PVSonline - information om danske designansøgninger, sagsdokumenter og registrede design
  2. Europa: EU-design / RCDOnline - information om EU-design der omfatter alle lande inkl. Danmark
  3. Internationalt:
    • Hague Express / WIPO - information om internationale design
    • USPTO (USA) - indeholder bl.a. forsider fra US designpatenter fra 1976 - d.d.
      Søgetip: Søgning kan begrænses til kun at omfatte Design registreringer i basen via "Advanced search" (skriv apt/4 AND andre søgekriterier). Se søgevejledning for søgekoder.

Litteratur om patentret, varemærkeret mm.

Eksempler på litteratur fra CBS Bibliotek om patentret, designret og varemærkeret. Bøgerne findes under følgende opstilling: 347.770

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact