Skip to Main Content

Patenter og Forskning: Design

Design - hvor findes de

Design: et produkts eller en del af et produkts udseende, som er bestemt af de særlige træk ved selve produktet eller dets udsmykning, se leksikonartikel

Designret: lovbestemt ret til industrielt eller håndværksmæssigt fremstillede produkters udseende. Indeholder summen af de beføjelser som tilkommer rettighedshaveren til et design i henhold til de designretlige ordninger, se leksikonartikel

  1. Danmark: PVSonline - information om danske designansøgninger, sagsdokumenter og registrede design
  2. Europa: EU-design / RCDOnline - information om EU-design der omfatter alle lande inkl. Danmark
  3. Internationalt:
    • Hague Express / WIPO - information om internationale design
    • USPTO (USA) - indeholder bl.a. forsider fra US designpatenter fra 1976 - d.d.
      Søgetip: Søgning kan begrænses til kun at omfatte Design registreringer i basen via "Advanced search" (skriv apt/4 AND andre søgekriterier). Se søgevejledning for søgekoder.

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact