Skip to Main Content

Patenter og Forskning: Varemærker

Adgang til Online registre: patenter, varemærker og design

Varemærker - hvor findes de

Varemærker: oprindelig et mærke på selve varen, ofte i form af et stiliseret billede, der tilkendegav, hvem der havde fremstillet varen. Nu kan varemærker bestå af alle arter af tegn, der har et sådant særpræg, at de er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheder, navnlig ord, bogstaver, tal, figurer, vareudstyr, dufte og lyde, se leksikonartikel

Varemærkeret: er en lovbestemt eneret til at benytte et bestemt tegn i forbindelse med udøvelsen af erhvervsvirksomhed, se leksikonartikel

  1. Danmark: PVSonline - varemærkeregisteret - information om danske og internationale ansøgninger, sagsdokumenter og registrerede varemærker
  2. Europa:
    •  EU-varemærker: OHIM / CTMOnline - indeholder information om EU-varemærker i alle EU-lande, inkl. Danmark
    •  TMview:  adgang til mere end 5 millioner varemærker. 
  3. Internationalt:
  4. Onscope IPowner - Search trademarks by company

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact