Skip to Main Content

Patenter og Forskning: Patenter

Hvor findes patenterne

Mange lande har efterhånden lagt deres patentsamlinger ud i tilgængelige online databaser. Patenter kan derfor findes ved søgning i de nationale databaser eller i den fælles grænseflade Esp@cenet, som indeholder mere end 100 mio. patenter fra hele verden (mere end 100 lande), og som er gratis tilgængelig..

EU og patenter

Hovedparten af EU's medlemslande er blevet enige om at lave et europæisk patent (enhedspatentet), så virksomheder kan nøjes med at få godkendt ét patent, der gælder i alle de lande, der er med. Virksomhederne slipper så for at skulle have godkendt deres patenter i alle landene enkeltvis. Den fælles patentdomstol skal dømme i sager, hvor der er opstået uenighed om rettighederne til et europæisk enhedspatent.

I maj 2014 stemte Danmark ja ved en folkeafstemning til at deltage i Patentdomstolen. Patentdomstolen er ikke en EU-institution, men oprettes i kraft af en mellemstatslig aftale, hvor medlemslandene selv bestemmer, om de vil være med.

På Europa-kommissionens hjemmeside kan du finde mere information om Patentdomstolen og EU's patentarbejde

Diverse redskaber til analyse af patenter mm.

Google Patent Search

Alle de dokumenter, der kan søges via Google Patents, stammer fra USPTO (United States Patent and Trademark Office), EPO (the European Patent Office) og WIPO (the World Intellectual Property Organization). Fra USPTO kan der søges i patenter tilbage fra 1790, fra EPO og fra WIPO tilbage fra 1978. Yderligere information om Google Patents

Google Patent Search

Patenter og Brugsmodeller - hvor findes de (Patentdatabaser)

Patentret er den eneret til en opfindelse, der efter ansøgning kan opnås ved at få udstedt et patent. Patentretten er således en del af opfinderretten, se leksikonartikel:

 • Danmark:
  • PVSonline - Information om patent- og brugsmodelansøgninger, sagsdokumenter og rettigheder, der omfatter Danmark 
  • Dansk Tidende - er en publikation som indeholder meddelelser om offentliggjorte rettigheder indenfor patent, varemærke og designområdet. Tidender publiceret i PDF-format og listet efter årstal fra perioden 1998-2011 kan findes i arkiv listen. Patent- og brugsmodeltidende publiceret i HTML-format fra perioden 2012 – 25. juni 2018 (uge 25) findes her.
   Patenttidende for Europæiske (EP) patentansøgninger og patenter, varemærke- og designtidende fra 2012 og til i dag findes her. Særtidender fra 1998 og til i dag kan findes her.
 • Europa
  • EPO, European Patent Office - EPO was set up in 1973. From 16 signatory states of the European Patent Convention in 1973, the Organisation has now grown to 38 member states, including all 27 EU member states plus countries such as Norway, Switzerland and Turkey.
  • European Patent Register (EP) - information om europæiske patentansøgninger, sagsdokumenter og rettigheder
  • Intellectual Property Office - det officielle sted i Storbritannien for søgninger, information mm. inden for det immaterialretlige område

 

 • Internationalt:
  •  Espacenet - information om patent- og brugsmodelansøgninger, sagsdokumenter og rettigheder fra hele verden.
   Via Espacenet har man adgang til over 100 millioner referencer fra hele verden. For de fleste referencer fra 1960 og frem efter er både de bibliografiske oplysninger (publiceringsnummer, ansøger, opfinder) og sammendrag, samt titel søgbare. For de ældre referencer før 1960 er det ofte kun publiceringsnummeret og ansøger/opfinder der er søgbart.
   Søgetip: øverst i højre hjørne på skærmbilledet kan du med funktionen "Skift land" (Change country) vælge hvilket europæisk land, som du vil søge efter patenter fra. 
   I hjælpefunktionen Espacenet Help er der bl.a. adgang til online-vejledninger, diskussionsfora og ordliste, der mere detaljeret beskriver begreber og ord inden for patentområdet.
   GPI, Global Patent Index - med GPI kan du gennemføre mere detaljerede søgninger. Denne søgefunktion er mod betaling - dog kan kan registrere sig som bruger og få én måneds gratis adgang.
   • perform regular monitoring (e.g. monthly or quarterly) of technical areas or companies to identify newly added patent documents
   • use the built-in charts to visualise technical trends and companies' patenting activity in your presentations and reports
   • choose the data you want to see and download to focus on what you are interested in
   • run data quality assessments to measure the risk of incomplete search results
  •  WIPO Patentscope: Databasen Patentscope giver adgang til alle publicerede PCT-ansøgninger fra 1978 til i dag (PCT, Patent Cooperation Treaty). Der kan søges med  emneord og IPC-klasser.
  •  USPTO (USA): information om amerikanske patenter - i fuldtekst fra 1976 - d.d. og patentansøgninger fra 2001 - d.d.
  •  PAJ (Japan): indeholder japanske patent abstracts fra 1976 - d.d.
  •  KPA (Korea Patent Abstracts): indeholder engelske sammendrag af koreanske patenter fra 1979 - d.d.
  •  China National Intellectual Property Administration: søg efter kinesiske patenter

Check the status of a patent

Patents only remain in force with payment of an annual fee.  You can check the status of a patent to find out if it has been granted, expired or remains in force.

Adgang til Online-Registre: patenter, varemærker og design

Litteratur om patentret, varemærkeret mm.

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact