Skip to Main Content

Patenter og Forskning

Hvor findes patenterne

Mange lande har efterhånden lagt deres patentsamlinger ud i tilgængelige online databaser. Patenter kan derfor findes ved søgning i de nationale databaser eller i den fælles grænseflade Esp@cenet, som indeholder mere end 100 mio. patenter fra hele verden (mere end 100 lande), og som er gratis tilgængelig..

EU og patenter

Hovedparten af EU's medlemslande er blevet enige om at lave et europæisk patent (enhedspatentet), så virksomheder kan nøjes med at få godkendt ét patent, der gælder i alle de lande, der er med. Virksomhederne slipper så for at skulle have godkendt deres patenter i alle landene enkeltvis. Den fælles patentdomstol skal dømme i sager, hvor der er opstået uenighed om rettighederne til et europæisk enhedspatent.

I maj 2014 stemte Danmark ja ved en folkeafstemning til at deltage i Patentdomstolen. Patentdomstolen er ikke en EU-institution, men oprettes i kraft af en mellemstatslig aftale, hvor medlemslandene selv bestemmer, om de vil være med.

På Europa-kommissionens hjemmeside kan du finde mere information om Patentdomstolen og EU's patentarbejde

Diverse redskaber til analyse af patenter mm.

Google Patent Search

Alle de dokumenter, der kan søges via Google Patents, stammer fra USPTO (United States Patent and Trademark Office), EPO (the European Patent Office) og WIPO (the World Intellectual Property Organization). Fra USPTO kan der søges i patenter tilbage fra 1790, fra EPO og fra WIPO tilbage fra 1978. Yderligere information om Google Patents

Google Patent Search

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact