Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Patenter og Forskning: Patenter

Hvor findes patenterne

Mange lande har efterhånden lagt deres patentsamlinger ud i tilgængelige online databaser. Patenter kan derfor findes ved søgning i de nationale databaser eller i den fælles grænseflade Esp@cenet, som indeholder mere end 100 mio. patenter fra hele verden (mere end 100 lande), og som er gratis tilgængelig..

EU og patenter

Hovedparten af EU's medlemslande er blevet enige om at lave et europæisk patent (enhedspatentet), så virksomheder kan nøjes med at få godkendt ét patent, der gælder i alle de lande, der er med. Virksomhederne slipper så for at skulle have godkendt deres patenter i alle landene enkeltvis. Den fælles patentdomstol skal dømme i sager, hvor der er opstået uenighed om rettighederne til et europæisk enhedspatent.

I maj 2014 stemte Danmark ja ved en folkeafstemning til at deltage i Patentdomstolen. Patentdomstolen er ikke en EU-institution, men oprettes i kraft af en mellemstatslig aftale, hvor medlemslandene selv bestemmer, om de vil være med.

På EU-oplysningens hjemmeside kan du finde mere information om Patentdomstolen og EU's patentarbejde

Google Patent Search

Alle de dokumenter, der kan søges via Google Patents, stammer fra USPTO (United States Patent and Trademark Office), EPO (the European Patent Office) og WIPO (the World Intellectual Property Organization). Fra USPTO kan der søges i patenter tilbage fra 1790, fra EPO og fra WIPO tilbage fra 1978. Yderligere information om Google Patents

Google Patent Search

Patenter og Brugsmodeller - hvor findes de (Patentdatabaser)

Patentret er den eneret til en opfindelse, der efter ansøgning kan opnås ved at få udstedt et patent. Patentretten er således en del af opfinderretten, se leksikonartikel:

 • Danmark:
  • PVSonline - Information om patent- og brugsmodelansøgninger, sagsdokumenter og rettigheder, der omfatter Danmark 
    
 • Europa

 

 • Internationalt:
  •  Espacenet - information om patent- og brugsmodelansøgninger, sagsdokumenter og rettigheder fra hele verden.
    Søgetip: øverst i højre hjørne på skærmbilledet kan du med funktionen "Skift land" (Change country) vælge hvilket europæisk land, som du vil søge efter patenter fra.
   Espacenet Help
  •  WIPO Patentscope: Databasen Patentscope giver adgang til alle publicerede PCT-ansøgninger fra 1978 til i dag (PCT, Patent Cooperation Treaty). Der kan søges med  emneord og IPC-klasser.
  •  USPTO (USA): information om amerikanske patenter - i fuldtekst fra 1976 - d.d. og patentansøgninger fra 2001 - d.d.
  •  PAJ (Japan): indeholder japanske patent abstracts fra 1976 - d.d.
  •  KPA (Korea Patent Abstracts): indeholder engelske sammendrag af koreanske patenter fra 1979 - d.d.

 

 • Derwent Innovations Index: Adgang til søgning efter patenter fra 1963 og frem. Derwent Innovations Index er en sammenlægning af Derwent World Patent Index (DWPI) og Derwent Patents Citation Index (DPCI). DWPI dækker millioner af patenter inden for alle fagområder med mulighed for søgning på patentindehavere, titel- og abstractord, patentklassser m.v. Sammenkoblingen med DPCI gør det muligt at finde de patenter, som citerer et givet patent eller anden publikation.
  Se mere om Derwent Innovations Index via dette link

 

Adgang til Online-Registre: patenter, varemærker og design

Litteratur om patentret, varemærkeret mm.