Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Kilder til dansk og international markedsinformation: Kort om Indholdet

Præsentation af databaser mm. der indeholder information om markeder, brancher, virksomheder, forbrugere, kunder og lande

Indhold: kort beskrivelse af indholdet i denne libguide

Intro / Hvad er markedsanalyse
indeholder en definition og nærmere beskrivelse af markedsanalyse-begrebet. 


Markedsinformation:  
indeholder en beskrivelse af markedsstørrelse-begrebet samt en præsentation af kilder og databaser med tal (statistik) og tekst (rapporter, artikler mm.) om markedet


Brancher og virksomheder: 
indeholder en beskrivelse af branchebegrebet og en kort omtale af Porters Five Forces samt en præsentation af kilder og databaser, der indeholder brancheanalyser og -rapporter samt informationer om virksomheder
 


Landeinformation:
i dette afsnit præsenteres en række kilder til information om lande. Hovedvægten vil ligge på kilder med kvantitativt eller statistisk materiale. Desuden er der en kort omtale af PESTEL-modellen


Forbrugere og kunder:
præsentation af kilder og databaser med information om forbrugerne og kunderne


Medier og Reklamer:
omtale af databaser og andre kilder med information om medier og reklamer


Litteratursøgning:
tips til at finde den videnskabelige litteratur


Søgning på Internettet:
omtale af nogle af Internettets centrale søgemaskiner og søgeredskaber og med søgetips til at optimere søgningerne


Nomenklaturer:
En statistiknomenklatur er et klassifikationssystem opbygget hierarkisk i kategorier, der entydigt kan beskrive f.eks. brancher og produkter. I dette afsnit er der en gennemgang af nomenklaturer inden for brancher, produktion og udenrigshandel

My Profile & Contact Info