Skip to Main Content

Kilder til dansk og international markedsinformation: Kort om Indholdet

Præsentation af databaser mm. der indeholder information om markeder, brancher, virksomheder, forbrugere, kunder og lande

Indhold: kort beskrivelse af indholdet i denne libguide

Intro / Hvad er markedsanalyse
indeholder en definition og nærmere beskrivelse af markedsanalyse-begrebet. 


Markedsinformation:  
indeholder en beskrivelse af markedsstørrelse-begrebet samt en præsentation af kilder og databaser med tal (statistik) og tekst (rapporter, artikler mm.) om markedet


Brancher og virksomheder: 
indeholder en beskrivelse af branchebegrebet og en kort omtale af Porters Five Forces samt en præsentation af kilder og databaser, der indeholder brancheanalyser og -rapporter samt informationer om virksomheder
 


Landeinformation:
i dette afsnit præsenteres en række kilder til information om lande. Hovedvægten vil ligge på kilder med kvantitativt eller statistisk materiale. Desuden er der en kort omtale af PESTEL-modellen


Forbrugere og kunder:
præsentation af kilder og databaser med information om forbrugerne og kunderne


Medier og Reklamer:
omtale af databaser og andre kilder med information om medier og reklamer


Litteratursøgning:
tips til at finde den videnskabelige litteratur


Søgning på Internettet:
omtale af nogle af Internettets centrale søgemaskiner og søgeredskaber og med søgetips til at optimere søgningerne


Nomenklaturer:
En statistiknomenklatur er et klassifikationssystem opbygget hierarkisk i kategorier, der entydigt kan beskrive f.eks. brancher og produkter. I dette afsnit er der en gennemgang af nomenklaturer inden for brancher, produktion og udenrigshandel

My Profile & Contact Info

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact