Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: Det Europæiske Råd

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

Det Europæiske Råd - Dokumenter

Det Europæiske Råd:

Opbygning: EU’s øverste myndighed som består af medlemslandenes stats- og regeringschefer samt Formanden for Det Europæiske Råd og Formanden for Europa-Kommissionen. Mødes mindst 4 gange om året – heraf to møder for hvert formandskab. Med Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. januar 2009 blev Det Europæiske Råd en selvstændig institution med en fast formand. Det Europæiske Råd blev første gang traktatfæstet med Maastricht-traktaten.

Eurotopmødet: her mødes stats- og regeringscheferne for de lande, som deltager i euro-samarbejdet

Opgaver: formulerer de lange linjer i den fælles politik. Igangsætter og vedtager ændringer i traktaterne (regeringskonferencer). Finder de overordnede løsninger på områder, hvor Ministerrådet ikke kar kunnet blive enige. Efter hvert topmøde udsendes et slutdokument

Informationsressourcer:

Formandsskabets konklusioner findes samlet her.

Oversigt over de enkelte formandskabers hjemmesider