Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: Emneguider

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

European Sources Online

ESO, European Sources Online, er en database med værdiberiget information om lovgivning, institutioner og politiske aktiviteter inden for EU og om lande, regioner og internationale organisationer i Europa. 

  • Nyheder om udviklingen i EU og resten af Europa
  • Ekspertudvalgte informationer om europæiske emner med adgang til officielle dokumenter og analyser
  • Adgang til ”Information Guides” om EU-institutioner (13 Institutions and Agencies), politikområder (26 Topic Guides), lande (ca. 50 Country Guides) og informationssøgning (10 Guides to European Information Sources)
  • Adgang til artikler fra Financial Times og en række andre autoritative nyhedskilder

Emneguider

Præsentation af en række steder hvor du kan finde generelle informationer, rapporter, lovgivning, retspraksis mm. via emneindgange:

EU's politikområder (Europa-Kommissionen):
med links til relevant lovgivning, hjemmesider mm.


Fact Sheets / Faktablade om Den Europæiske Union (Europa-Parlamentet):
overblik over EU med særlig fokus på den europæiske integrationsproces og Europa-Parlamentets rolle i den udvikling: EU’s funktionsmåde, Borgernes Europa, Det Indre marked, De Fælles Politikker, ØMU og EU’s eksterne relationer. Se her for en mere detaljeret indholdsfortegnelse


Resuméer af lovgivningen (SCADPlus - EUR-Lex):
EU-lovgivning efter emne. Resuméer af EU-lovgivningen informerer om de vigtigste aspekter af EU's regler, politikker og aktiviteter på en kortfattet måde. Resuméerne dækker 32 emneområder, som svarer til EU's aktiviteter.
 


EU-politikker. En oversigt:
Kommissionens Repræsentation i Danmark har en oversigt over EU's politik områder

Politikker - emnesøgning:
Temasider fra EU-Oplysningen


Den Europæiske Union - Indeks A-Å
Hurtig indgang til institutioner, emner, dokumenter via dette indeks