Skip to Main Content

EU - Hvor findes dokumenterne

Guide til at finde dokumenter i form af direktiver, forordninger, domme, rapporter mm. i EU-systemet

Formålet med denne guide om EU

Hovedvægten i denne guide om EU ligger på en beskrivelse af, hvor du kan finde dokumenterne i  EU-systemet.

Dokumenter dækker over forskellige former for materialer som f.eks. direktiver, forordninger og anden lovgivning, domme, rapporter, meddelelser, pjecer og statistik.

Desuden er der også nogle anbefalinger til databaser og informationsressourcer, hvor man kan finde litteratur vedrørende EU

Sprog: EU er en myriade af forskellige sprog (24 officielle sprog). Denne guide er på dansk og henviser i udgangspunktet til dansksprogede ressourcer. Da mange af dokumenterne kun findes på engelsk eller fransk henvises der dog også til ikke-dansksprogede materialer.

My Profile & Contact Info

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact