Skip to main content

Virksomhedsinformation: Markedsandele

Hjælp til at finde forskellige former for information om virksomheder. Denne vejledning henviser især til informationsressourcer, som er tilgængelige via CBS Bibliotek

Her finder du

Omtale af databaser mm. hvor der findes opgørelser, estimater og forecast for markedsandele (market shares)

Markedsandel, definition

Andel i procent af det totale salg af et givet produkt, brand, serviceydelse eller vare.

En markedsandel refererer til forholdet mellem afsætningen af en virksomheds vare og den samlede omsætning af varen på et givet geografisk marked som f.eks. et land.

 

 

 

 

Market Share Reports (fra Gale) og Business Insights: Essentials

"Market Share Reports, 2012" (adgang via Gale Virtual Reference Library): indeholder data vedr. markedsandele inden for 50 brancher fordelt på virksomheder og produkter. Denne publikation indeholder også historiske data. Geografisk ligger fokus især på det nordamerikanske marked, men også med en del data om det europæiske og asiatiske marked.
Søgetip: find publikationen "Market Share Reports" via More > Title List eller søg via Advanced Search


 

 

Statista

Statistikportalen Statista indeholder megen statistik om markedsandele. Data er hentet fra mange forskellige kilder, men er alle godt dokumenterede. Statista findes både i en tysk og engelsksproget udgave, og de to udgaver har ikke identisk indhold.

Søgetips: søg på "market share" og kombinér med navn på produkt, virksomhed mm; f.eks.: "market share" AND tablet

 

GMID, Global Market Information Database

I forbindelse med virksomhedsrapporterne (Company Profiles) i GMID findes der ofte opgørelser over markedsandele.

Søgetip: vælg f.eks. fanebladet Companies og søg derefter på virksomhedens navn.

Business Source Complete, BSC

Virksomhedsrapporterne (Company Profiles) i Business Source Complete (bl.a. fra MarketLine) analyserer både virksomhederne og brancherne. I forbindelse med en omtale af de førende virksomheder inden for en branche og de største konkurrenter er der ofte en grafisk fremstilling af markedsandelene for en virksomhed.

Factiva

I Factiva er det muligt at søge artikler frem, der specifikt omhandler en virksomheds eller et produktnavns markedsandele

Søgetip: under kategorien Subject vælg Corporate/Industrial News og derefter Marketing/Market Research>Market Share>... Eller vælg funktionen Look up og søg på ordet Market Share. Kombiner denne søgning (med funktionen Modify Serach) med navn på virksomhed, produkt eller branche.

EMIS Professional

EMIS Professional indeholder især information om mere end 80 af de nye udviklingsøkonomier (emerging markets) som f.eks. BRIK-landene. Oplysninger om markedsandele (market shares) findes bl.a. på følgende måde: