Skip to main content

Virksomhedsinformation: Årsrapporter

Hjælp til at finde forskellige former for information om virksomheder. Denne vejledning henviser især til informationsressourcer, som er tilgængelige via CBS Bibliotek

Hvad er en årsrapport

Virksomhedens reviderede og godkendte årsrapport skal i Danmark indsendes til Erhvervsstyrelsen (det tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen), hvor den offentliggøres. Begrebet ”årsrapport” er en fællesbetegnelse for de lovpligtige bestanddele og de eventuelle frivillige supplerende beretninger, som virksomheden kan vælge at tilføje. Årsregnskabet er den finansielle del af årsrapporten.

Årsrapporten skal som minimum bestå af følgende lovpligtige bestanddele. Kravene til indholdet i årsrapporten afhænger i øvrigt af, hvilken regnskabsklasse en virksomhed er omfattet af:

·         årsregnskab og eventuelt koncernregnskab,

·         beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter (regnskabsklasse B) og eventuel ledelsesberetning

·         ledelsespåtegning og

·         evt. revisionspåtegning 

Se Erhvervsstyrelsens hjemmeside for uddybende information.

I princippet er der tilsvarende krav i andre lande. Information herom kan findes på hjemmesiderne for de officielle virksomhedsregistre. Konsulent- og revisionsvirksomheden Deloitte har udarbejdet ”International Tax and Business Guides” for en lang række lande, og hvor der også er information om krav til udarbejdelsen af årsrapporter.

Supplerende litteratur