Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Virksomhedsinformation: Danske Virksomheder

Hjælp til at finde forskellige former for information om virksomheder. Denne vejledning henviser især til informationsressourcer, som er tilgængelige via CBS Bibliotek

Danske virksomhedsbaser - CBS bibliotek

Oversigt over databaser med informationer om danske virksomheder:

Virksomheds- og erhvervsportaler

Virk.dk er en erhvervsportal rettet mod virksomhederne:

Erhvervsstyrelsen: det danske virksomhedsregister

Virk Indberet: adgang til alle indberetningsløsninger

Virk Startvækst: samler informationer og værktøjer til iværksættere og virksomheder i opstartsfasen

Virk Data:  katalog over erhvervsrelevante data fra offentlige myndigheder

SMVportalen: Portalen, der er udviklet af bl.a. FSR (Danske Revisorer) tilbyder viden og værktøjer til SMV’erne om en lang række emner.

Bisbase: tilbyder en portefølje af produkter inden for virksomhedsoplysninger og brancheanalyse som benchmarkanalyser, brancheanalyser og konkurrentanalyse (portalen består både af en gratis og en betalingsdel)

Virksomhedsbaser med data om danske virksomheder

I databaseoversigten er der en samlet oversigt over de databaser, hvor der bl.a. kan findes basisinformation og regnskabstal for danske virksomheder. Her skal fremhæves 3 af baserne, der indeholder oplysninger om alle momsregistrerede virksomheder, filialer og offentlige institutioner i Danmark. For de registrerede selskaber er der bl.a. regnskabstal for de seneste 5 år, oplysninger om ejerforhold, datterselskaber, kreditvurdering, banchetilhørsforhold og personoplysninger på direktions- og bestyrelsesniveau:

Navne&Numre Erhverv: Basen indeholder alle registrerede danske virksomheder og selskaber og indeholder de komplette årsrapporter for de 5 seneste år for alle selskaber.

Bisnode MarketProfile (tidligere navn:GreensOnline): giver adgang til de komplette årsregnskaber 5 år tilbage. Bisnode har især sin styrke på persondelen, hvor den indeholder omtale af mere end 200.000 personer med tilknytning til danske virksomheder og den offentlige sektor. Persondelen i Bisnode indeholder også netværksrelationer, d.v.s. en oversigt over hvem kender hvem i dansk erhvervsliv. Via et grafisk overblik vises, hvordan alle direktions- og bestyrelsesmedlemmers netværk ser ud med mulighed for at klikke ind på den enkelte person i netværket. Der er op til 25 års historik på personoplysninger


Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen): her registreres alle virksomheder og selskaber i Danmark. Afhængig af typen af virksomhed er der forskellige krav til hvilke informationer om f.eks. årsregnskabet, der skal indleveres til styrelsen.

I virksomhedsbasen, CVR-registeret, kan alle virksomheder søges frem. Hver virksomhed registreres dels som en juridisk enhed der viser placeringen af ansvaret for virksomheden i henhold til den selskabsretlige lovgiving og skatte- og afgiftslovgivningen, dels med tilhørende produktionsenheder (arbejdssteder) der viser, hvor aktiviteterne foregår, samt hvilke varer der produceres. Se her for mere information om CVR-basen. Visse basisinformationer er gratis tilgængelige, og derudover kan alle mod betaling få adgang til supplerende informationer om en virksomhed. Dette kræver at man på hjemmesiden registrerer sig som bruger. Alle digitalt tilgængelige årsrapporter (typisk fra midten af 1990'erne og frem) kan downloades gratis.

Ejerregister: her fremgår af det offentligt tilgængelige register, hvem der har ejerskab eller panteret til 5 % eller mere af et selskabs aktier/anparter eller stemmer. Se dette site fra DitSelskab  og Erhvervsstyrelsen med mere information. Oplysninger om ejerforhold findes i CVR-registeret under punktet "Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel".

Legale ejere er personer eller virksomheder, der direkte:

  • har mindst 5 % ejerskab eller stemmerettigheder

Reelle ejere er personer, der direkte eller indirekte:

  • har mere end 25 % ejerskab eller stemmerettigheder eller
  • har anden afgørende kontrol, fx vetoret, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer el.lign.