Skip to main content

Virksomhedsinformation: Branchekoder

Hjælp til at finde forskellige former for information om virksomheder. Denne vejledning henviser især til informationsressourcer, som er tilgængelige via CBS Bibliotek

LibGuide om nomenklaturer

Følgende libguide giver en mere omfattende beskrivelse af systemet af nomenklaturer inden for statistik

Adgang til branchekoder

Brancher

Branchedefinition: i udgangspunktet er det svært at give en entydig definition af hvad en branche er. Den praktiske ambition er at finde nogle fælles træk ved en gruppe virksomheder med henblik på hvad de producerer eller leverer af serviceydelser. I en mere snæver definition (økonomisk) består en branche af virksomheder, der i en eller anden udstrækning udbyder substituerende produkter:

           1. Branche som erhvervsgren, teknologifællesskab, produktionsfællesskab (daglig brug)

           2. Branche består af virksomheder, der udbyder substituerende produkter (økonomisk teori)       

Begrebet branche er en dansk oversættelse af det engelske ”industry”, der herhjemme mest bruges om en bestemt (men meget bred) branche: fremstillingsindustrien (på engelsk: ”manufacturing”). På dansk genfindes den engelske term ”industry” i ordet ”industriøkonomi”, der er en økonomisk disciplin, der beskæftiger sig med brancher og derfor på dansk snarere burde hedde ”brancheøkonomi”

Formålet med en definition: et ønske om at gruppere virksomheder inden for et bestemt område. Det gør det anvendeligt som redskab til at lokalisere virksomheder inden for en bestemt aktivitet (f.eks. forretninger der forhandler samme varesortiment som eksempelvis vinforretninger), som redskab i forbindelse med jobsøgning og til konkurrentanalyser. Oprindelig blev brancheinddelingerne udviklet på baggrund af de statistiske kontorers ønske om at systematisere viden om den økonomiske aktivitet i samfundet. I forbindelse med en brancheanalyse er det således de kvantitative data, der er i fokus.

 

Branchekoder og andre klassifikationer

Der findes forskellige måder at klassificere virksomhedernes aktiviteter på

Branchekoder (officielle inddelinger)

Det mest almindelige i officielle registre, virksomhedsbaser osv. er at anvende branchekoder, der som udgangspunkt er udviklet til klassifikation af økonomiske aktiviteter. Oprindelig blev de udviklet på nationalt niveau, men gradvist er der sket en harmonisering på internationalt niveau.

I Danmark kaldes den officielle branchekode for DB, Dansk Branchekode. Den gældende branchekode er DB07 (Dansk branchekode fra 2007. Branchekoden udvikles i tæt samarbejde med EU og er på 6 cifre, hvor de første 4 cifre er sammenfaldende med EU's NACE-branchekode. NACE ver. 2 er den gældende branchekode. Branchekoderne revideres ca. hvert femte år.F.eks. har produktion af høreapparater DB-branchekoden 26.60.10, medens den tilsvarende NACE-branchekode er 26.60.

ISIC, International Standard Industrial Classification of All Economic Activities er FN’s bud på en branchekode. De 2 første cifre i ISIC er lig med de to første cifre i EU’s NACE og Danmarks DB.

I USA havde man oprindelig SIC-koden (Standard Industrial Classification), men er nu gået over til en fælles nordamerikansk NAICS-kodeder udover USA også omfatter Canada og Mexico. SIC-koden kan stadigvæk anvendes i mange virksomhedsbaser.

 

Branchekoder – uofficielle inddelinger

Der findes også mere uofficielle versioner af branchekoder. Et eksempel er JB-Branchekoden, der er udviklet af KOB A/S, der er selskabet bag virksomhedsbasen CD-Direct. JB-Branchekoden er mere detaljeret end f.eks. DB07. Til gengæld omfatter JB-Branchekoder ikke alle brancher men har fokus på transport, industri, bygge & anlæg og handel.

I Kompass arbejder man ved siden af de officielle branchekoder også med et langt mere detaljeret system af produktkoder. Der er mere 50.000 forskellige produktkoder, som bl.a. kan bruges til at inddele virksomheder efter. Systemet af produktkoder er udarbejdet af Kompass.

 

 

Faggruppeoversigter (uofficielle inddelinger)

Her findes der ingen standarder. De bruges typisk inden for hele segmentet af "de gule sider" og andre former for vejvisere. Et eksempel er de gule sider.dk, hvor du kan udvælge virksomheder inden for en bred vifte af erhvervsaktiviteter (kategorier), der rækker fra afrikanske restauranter til økonomisk rådgivning.

 

Produktkoder (både officielle og uofficielle)

Her er der tale om beskrivelse af virksomhedernes aktiviteter på et mere detaljeret niveau i form af en klassifikation af output fra en produktionsproces, dvs. resultatet af den økonomiske aktivitet.

Officielle: KN, HS, Prodcom, CPA

Uofficielle: Kompass, visse leverandørregistre

Se her for mere information om bl.a. produktkoder: Libguide om Nomenklaturer

Litteratur vedr. brancher

Søgning med branchekoder

My Profile & Contact Info

Erik Sonne's picture
Erik Sonne
Contact:
CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 F.

ph. +453815 3735
Website