Skip to Main Content

Virksomhedsinformation: Begynd her

Hjælp til at finde forskellige former for information om virksomheder. Denne vejledning henviser især til informationsressourcer, som er tilgængelige via CBS Bibliotek

CBS Biblioteks databaser og virksomhedsinformation

I databaseoversigten har CBS Bibliotek under emnet
virksomhedsinformation samlet de databaser, der indeholder data, informationer, artikler mm. om virksomheder.

Virksomhedsformer - forkortelser

Præsentationer af Virksomhedsinformation

Litteratur om virksomheden


Søgning i bibliotekets søgesystem, Libsearch efter litteratur, der mere generelt beskæftiger sig med virksomhedsinformation OR konkurrentinformation OR "company information"

Virksomhedstype og adgang til information

Formålet med denne LibGuide er at fremhæve forskellige elementer af virksomhedsinformation og henvise til de mest relevante informationsressourcer.
Fokus vil ligge på de databaser som CBS Bibliotek tilbyder og i mindre omfang inkludere andre ressourcer på Internettet.


På denne side er der omtale af nogle mere pricipielle overvejelser vedr. informationer om virksomheder

 

Adgangen til informationer og data om virksomheder afhænger ikke mindst af, hvilken type virksomhed der er tale om:

 • Børsnoterede selskaber: er de mest tilgængelige med hensyn til informationer som følge af detaljerede krav om oplysningspligt.
 • Ikke-børsnoterede aktieselskaber og andre typer af selskaber som anpartsselskaber: har pligt til at indlevere årsregnskaber og øvrige oplysninger om virksomheden. Disse oplysninger er offentlig tilgængelige og kan findes i bl.a. virksomhedsbaser.
 • Enkeltmandsvirksomheder: har normalt ikke pligt til at indlevere årsregnskaber. Derfor er der typisk kun basisoplysninger tilgængelige.

Hvad der findes af informationer om en virksomhed i bøger, tidsskriftsartikler, aviser m.m. udover de nævnte officielle krav til information varierer meget fra virksomhed til virksomhed afhængig af størrelse, branche mm.

Hvor findes informationerne

Information om virksomheder kan findes i så forskellige kilder som virksomhedsbaser, rapporter, artikler i aviser, tidsskrifter og brancheblade og såkaldte frie internetressourcer:

 • Virksomhedsbaser giver hurtig adgang til basisinformation, finansielle oplysninger, årsrapporter mm.
 • I avis- og tidsskriftsbaser er der mulighed for at finde nyhedsartikler, analyser, rapporter mm.
 • Frie internetressourcer giver adgang til en lang række meget forskellige informationer, der rækker fra en virksomheds officielle hjemmeside til blogs med personlige kommentarer til en virksomheds produkter mm. Det er meget vigtigt at forholde sig kildekritisk i håndteringen af disse meget forskelligartede kilder.

Hvad kan informationerne bruges til

Virksomhedsinformationer kan f.eks. bruges til:

 • afdækning af konkurrenter indenfor en branche eller et specifikt produkt
 • finansielle oplysninger om enkeltfirmaer eller brancher
 • afdække kontaktmuligheder til virksomheder​ 
  Til disse tre formål findes informationerne primært i virksomhedsbaser og finansielle databaser
 • oplysninger om virksomheders aktuelle situation, baggrund, nyheder og andre oplysninger​
  Til det sidste formål er de primære kilder især artikler i aviser, tidsskrifter og brancheblade, virksomhedsrapporter og virksomhedernes hjemmesider.

Virksomheder - mere detaljeret typeinddeling

Virksomheder kan inddeles efter en række forskellige kriterier:

A.   Inddeling efter ejerform:

 •       Offentlige
 •       Halvoffentlige (koncessionerede)
 •       Selvejende
 •       Kooperative

B.   Inddeling efter størrelse (definitioner af virksomhedsstørrelser - fra SMV-portalen):

 •       Mikro: mindre end 10 ansatte (årsværk) og mindre end 2 mio. euro i omsætning eller i samlet balance
 •       Små: mindre end 50 ansatte og mindre end 10 mio. euro i omsætning eller i samlet balance
 •       Mellemstore: mindre end 250 ansatte og mindre end 50 mio. euro i omsætning eller mindre end 43 mio. i samlet balance
 •       Store: flere end 250 ansatte

C.   Inddeling efter produktionens art:

 •       Produktionsvirksomheder (industri, landbrug)
 •       Håndværksvirksomheder
 •       Handelsvirksomheder
 •       Servicevirksomheder

D.   Inddeling efter produktionsform:

 •       Lønintensive
 •       Anlægs- og kapitalintensive
 •       Materialeintensive

E.   Inddeling efter produktionens tilrettelæggelse:

 •       Enkeltproducerende
 •       Ordreproducerende
 •       Serieproducerende
 •       Masseproducerende

My Profile & Contact Info

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact