Skip to main content

Virksomhedsinformation: Regnskabsoplysninger

Hjælp til at finde forskellige former for information om virksomheder. Denne vejledning henviser især til informationsressourcer, som er tilgængelige via CBS Bibliotek

Regnskabstal via CBS Biblioteks databaser

Aktiekurser

Aktiekurser kan findes enten direkte på fondsbørsernes hjemmesider eller på en række finansielle nyhedsservices, men ofte kun de helt aktuelle og sjældent de historiske kurser.

Via CBS Bibliotek er der adgang til bl.a. ThomsonOneBanker  og finansielle databaser som Bloomberg  og Datastream

Af frie internetressourcer kan nævnes:

  • NASDAQ OMX NORDIC: ud over aktiekurser mm. findes der  "Company Fact Sheets" under aktielisten (kig efter pdf ikonet efter virksomhedens navn) med adgang til vigtig finansiel data for alle de børsnoterede aktier, der handles på Nasdaq’s nordiske og baltiske hovedmarkeder og på Nasdaq First North. 

  • Yahoo Finance: dette er den britiske udgave af Yahoo Finance, men dette site indeholder også links til tilsvarende Yahoo Finances fra hele verden. Den britiske udgave omfatter de større europæiske aktiemarkeder. I et vist omfang er der adgang til historiske data (ca. 6 år tilbage), årsrapporter m.m., ligesom det er muligt at eksportere data til Excel.

  • Big Charts  denne gratis service er ikke så omfattende I sin dækning som Yahoo Finance. Men for de markeder som den dækker har den f.eks. flere historiske data. I søgefunktionen ”Global Symbol Lookup”  er der en oversigt over de markeder, som Big Charts omfatter.

  • Google Finance

  • Factiva:
    via denne database kan du i de grafiske præsentationer af aktiekurserne lokalisere nyheder målrettet i forhold til kursudviklingen.
    Søgetip: denne søgefunktion findes under menupunktet Companies/Markets

  • Nasdaq OMX Copenhagen: Nasdaq offentliggør løbende meddelelser fra de noterede selskaber. Det kan fx være nyheder om opkøb, frasalg, købstilbud, forhøjelse af aktiekapitalen, lancering af nye produkter, erobring af nye markeder, samarbejdsaftaler, mv.

 

 

Kreditvurderinger (Credit Ratings)

Bloomberg leverer ratings fra S&P (Standard & Poors), Moody's og Fitch Ratings

S&P website giver fri adgang til S&P ratings. Registrering er dog påkrævet

Moody's giver også fri adgang. Registrering er dog påkrævet

Søg regnskabstal via Internettet

Via Google kan man også finde regnskabstal for virksomhederne. Søgetip: Søg specifikt på f.eks. omsætning (turnover) og virksomhedens navn.

Google Web Search

Regnskabsoplysninger - danske virkomheder

Finansielle oplysninger og regnskaber for især børsnoterede selskaber findes ofte på virksomhedernes egne hjemmesider. Ellers findes oplysningerne i virksomhedsbaserne. 

Danske virksomheder:

Følgende 2 virksomhedsbaser indeholder oplysninger om alle danske momsregistrerede virksomheder, selskaber, filialer og offentlige institutioner. Regnskabstal er inkluderet for virksomheder, som er forpligtede til at indberette dem. I baserne er der adgang til regnskabstal og finansielle nøgletal 5 år tilbage. For børsnoterede selskaber ofte tal 10 år tilbage.

Bisnode MarketProfile: (tidligere navn: GreensOnline) udover regnskabsoplysninger er der også adgang til årsrapporterne i fuld tekst for de seneste 5 år

Navne&Numre Erhverv: udover regnskabsoplysninger er der også adgang til årsrapporterne i fuld tekst for de seneste 5 år. 


Historiske tal (dvs. typisk mere end 5 år gamle tal):


Orbis & Amadeus historiske virksomhedsbaser: CBS giver adgang til "ældre udgaver" (årgange) af Orbis (virksomheder fra hele verden) og Amadeus (virksomheder fra Europa). For Orbis er der adgang til regnskabstal mm. fra 2000 - d.d., medens der for Amadeus er adgang fra 1995 - 2005. I disse baser findes der også oplysninger om danske selskaber.
For mere uddybende information se dokumentet "Historiske regnskabsoplysninger"

Adgang: disse udgaver af Orbis og Amadeus findes kun på en standalone PC'er. Og der skal aftales tid via biblioteket. Kontakt Erik Sonne, e-mail: es.lib@cbs.dk

 

"Greens. Håndbogen om dansk erhvervsliv" (før 1970 hed den bl.a. "Greens Danske Fonde og Aktier): findes i en ukomplet udgave på CBS Bibliotek. Her er der i begrænset omfang adgang til regnskabstal m.m. fra de store og større danske virksomheder. Dette værk blev udgivet første gang i 1883 og udkom de følgende årtier noget uregelmæssigt. Efterhånden udkom det som en årbog, og fra 1970'erne og frem er det en god kilde til regnskabsoplysninger. "Greens" er videreudviklet til GreensOnline, se ovenfor.

Via Erhvervsstyrelsen (tidligere navn: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) og dets virksomhedsbase, CVR-registeret, er der adgang til "historiske" regnskabstal og årsregnskaber / årsrapporter. Data ligger i enten digital form (fra midten af 1990'erne og frem) eller i papir-format fra 1970'erne og frem. Det er gratis at downloade de digitalt tilgængelige årsrapporter.
Via CVR er der også adgang til det offentlige ejerregister. I CVR-registeret findes det under menupunktet "Ledelse, revisor, ejerforhold".

 

Mapping Corporate Denmark:  (p.t. ikke tilgængelig) Adgang til nøgletal for Danmarks 100 største ikke-finansielle og 15 største finansielle koncerner for perioden 1973-2003. Anvendes til at følge de største danske koncerner gennem 30 år samt til at spore enkeltvirksomheders udvikling i det lange tidsperspektiv.Ligeledes adgang til Top 100 lister på alle år i perioden 1973-2003 med mulighed for ranking efter omsætning, resultat før skat, aktiver / statusbalance, egenkapital, aktiekapital og antal ansatte.
Søgetip:
Mulighed for søgning på virksomhedsnavn, ledelsesform, branche, finansiel / ikke-finansiel virksomhed, region og ejerform.


Frie informationsressourcer på Internettet:

Proff.dk: udgives af Eniro A/S og leverer gratis virksomhedsinformation om alle danske, svenske og norske virksomheder

 

Regnskabsoplysninger - udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder:

Orbis:
Finansiel virksomhedsdatabase med oplysninger om mere end 100 millioner virksomheder fra hele verden, inklusive banker og forsikringsselskaber.  For de enkelte virksomheder ligger der regnskabstal 5 år tilbage – for de børsnoterede er der tal 10 år tilbage.

Bankscope:
indeholder oplysninger om mere en 30.000 banker og finansielle institutioner fra hele verden

Thomson One Banker:
adgang til regnskabsoplysninger for børsnoterede selskaber. Det er muligt at finde data mere end 30 år tilbage. 
Søgetip: søg selskabet frem via funktionen Company Views > Company Overview og vælg Full Summary. I øverste menubjælke er der en kalender, hvor man kan vælge et bestemt år. Data bliver så præsenteret for det valgte år + de fire foregående år. Eller vælg på lignende vis under funktionen Full Reports (bånde under Thomson Full Reports og Worldscope Full Reports). Data findes også under funktionen Financials.

Emis Professional 
indeholder information om virksomheder fra mere end 120 lande (de såkaldte ”emerging markets”).

Factiva:
indeholder finansielle oplysninger om mere end 23.000 børsnoterede selskaber fra hele verden. Vælg fanebladet "Companies/Markets" og start din søgning. Se nedenfor for nærmere vejledning.

Edgar  (SEC's virksomhedsdatabase)
med oplysninger om ledelse, ejerforhold og finansielle data fra børsnoterede amerikanske samt udenlandske virksomheder noteret på US Stock Exchange.

Finansielle databanker: via CBS Bibliotek er der adgang til databaser som Bloomberg, Datastream og WRDS


Regnskabstal for udenlandske SME (små og mellemstore virksomheder):

Det kan ofte være vanskeligt at finde regnskabstal for ikke-børsnoterede selskaber og især for små og mellemstore virksomheder (de såkaldte SME'ere). Her er der nogle forslag til databaser m.m., hvor der er mulighed for at finde regnskabstal:

Orbis:
Finansiel virksomhedsdatabase med oplysninger om mere end 100 millioner virksomheder fra hele verden, inklusive banker og forsikringsselskaber.  For de enkelte virksomheder ligger der regnskabstal 5 år tilbage.

Kompass:
denne base indeholder primært produkt- og aktivitetsinformationer om virksomhederne. Ofte er der dog også oplysninger om en virksomheds omsætning (turnover) - også for virksomheder hvor det ikke fremgår af Orbis.

Factiva:
denne base indeholder bl.a. artikler fra mange forskellige kilder.
Søgetip: Det er muligt at afgrænse sin søgning efter information ved at søge specifikt på "turnover" ("sales figures") som emneord og f.eks. kombinere det med navnet på en bestemt virksomhed. Se nedenfor for nærmere vejledning

EMIS Professional: 
indeholder information om virksomheder fra mere end 80 lande (de såkaldte ”emerging markets”).

Virksomhedsregistre:  En mulighed for at finde mere information om virksomheder er at kontakte virksomhedsregistre i de pågældende lande, dvs. det der modsvarer Erhvervsstyrelsen (den tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelse) i Danmark. Nogle steder er infomationer gratis, andre steder skal man betale. 

Se her for en liste over virksomhedsregistre i de forskellige lande.  

Historiske regnskabsoplysninger

Vejledning - Find regnskabstal for små og mellemstore virksomheder (SME)