Skip to main content

Danske Retskilder: Andre vigtige juridiske ressourcer

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Internetressourcer

 

Jura LibGuides
I Jura LibGuides finder du en række informationsressourcer grupperet efter lande og emner.

Juridisk referencehåndtering (legal citation)

Tinglysning

Tinglysning er en en offentlig registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af en række rettigheder:

 • Tingbogen over fast ejendom: Her tinglyses ejendomsret, kreditorrettigheder i form af pant og udlæg mv. og servitutrettigheder.
  Her noteres konkurs, dødsbobehandling ved bobestyrer og andre offentligretlige noteringer vedrørende ejendomsretten til fast ejendom
 • Andelsboligbogen: Her tinglyses kreditorrettigheder i form af pant og udlæg mv. i andelsboliger.
  Her noteres konkurs eller dødsbobehandling ved bobestyrer og andre offentligretlige noteringer vedrørende andelsboliger.
 • Bilbogen: Her tinglyses kreditorrettigheder i form af ejendomsforbehold, pant og udlæg mv.
  Her noteres konkurs eller dødsbobehandling ved bobestyrer og andre offentligretlige noteringer vedrørende køretøjer m.v.
 • Personbogen: Her tinglyses kreditorrettigheder – herunder virksomhedspant - i form af pant mv. i andet løsøre.
  Her tinglyses ægtepagter og værgemål.