Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Danske Retskilder: Andre vigtige juridiske ressourcer

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Internetressourcer

 

Jura LibGuides
I Jura LibGuides finder du en række informationsressourcer grupperet efter lande og emner.

Juridisk referencehåndtering (legal citation)

Tinglysning

Tinglysning er en en offentlig registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af en række rettigheder:

 • Tingbogen over fast ejendom: Her tinglyses ejendomsret, kreditorrettigheder i form af pant og udlæg mv. og servitutrettigheder.
  Her noteres konkurs, dødsbobehandling ved bobestyrer og andre offentligretlige noteringer vedrørende ejendomsretten til fast ejendom
 • Andelsboligbogen: Her tinglyses kreditorrettigheder i form af pant og udlæg mv. i andelsboliger.
  Her noteres konkurs eller dødsbobehandling ved bobestyrer og andre offentligretlige noteringer vedrørende andelsboliger.
 • Bilbogen: Her tinglyses kreditorrettigheder i form af ejendomsforbehold, pant og udlæg mv.
  Her noteres konkurs eller dødsbobehandling ved bobestyrer og andre offentligretlige noteringer vedrørende køretøjer m.v.
 • Personbogen: Her tinglyses kreditorrettigheder – herunder virksomhedspant - i form af pant mv. i andet løsøre.
  Her tinglyses ægtepagter og værgemål.

 

Cardiff Index to Legal Abbreviations

Tidsskrifter

Law Library Journal
Since 1908, Law Library Journal (LLJ) has been the official peer-reviewed journal of the American Association of Law Libraries. Scholarly articles on law, legal materials, and librarianship are the mainstay of the Journal. Practice-oriented articles and historical records of the profession and Association are also included. LLJ is published quarterly
Access: Fulltext access via CBS Library