Skip to Main Content

Danske Retskilder: Andre vigtige juridiske ressourcer

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Internetressourcer

 

Jura LibGuides
I Jura LibGuides finder du en række informationsressourcer grupperet efter lande og emner.

Juridisk referencehåndtering (legal citation)

Tinglysning

Tinglysning er en en offentlig registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af en række rettigheder:

 • Tingbogen over fast ejendom: Her tinglyses ejendomsret, kreditorrettigheder i form af pant og udlæg mv. og servitutrettigheder.
  Her noteres konkurs, dødsbobehandling ved bobestyrer og andre offentligretlige noteringer vedrørende ejendomsretten til fast ejendom
 • Andelsboligbogen: Her tinglyses kreditorrettigheder i form af pant og udlæg mv. i andelsboliger.
  Her noteres konkurs eller dødsbobehandling ved bobestyrer og andre offentligretlige noteringer vedrørende andelsboliger.
 • Bilbogen: Her tinglyses kreditorrettigheder i form af ejendomsforbehold, pant og udlæg mv.
  Her noteres konkurs eller dødsbobehandling ved bobestyrer og andre offentligretlige noteringer vedrørende køretøjer m.v.
 • Personbogen: Her tinglyses kreditorrettigheder – herunder virksomhedspant - i form af pant mv. i andet løsøre.
  Her tinglyses ægtepagter og værgemål.

 

Cardiff Index to Legal Abbreviations

Tidsskrifter

Law Library Journal
Since 1908, Law Library Journal (LLJ) has been the official peer-reviewed journal of the American Association of Law Libraries. Scholarly articles on law, legal materials, and librarianship are the mainstay of the Journal. Practice-oriented articles and historical records of the profession and Association are also included. LLJ is published quarterly
Access: Fulltext access via CBS Library
 


 

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact