Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Danske Retskilder: Hvor findes retskilderne

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Indholdsfortegnelse

Quick Guide - oversigt over de vigtigste søgeredskaber

Hvor findes Lovforarbejder

Hvor findes Love & Regler 

Hvor findes Retspraksis (domme, afgørelser mm.)

Søgning efter Juridisk litteratur

Søgning efter Patenter

Danske love på engelsk

Erik Sonne, Fagreferent i Jura

Profile Photo
Erik Sonne
Contact:
CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 F.

ph. +453815 3735
Website

Litteratur vedr. juridisk informationssøgning


CBS Bibliotek kan du finde litteratur om juridisk metode, retskilderne og juridisk informationssøgning:
Søgetip: brug f.eks. følgende søgeord:
              informationssøgning AND jura 
              retskilder AND danmark