Skip to Main Content

Danske Retskilder: Hvor findes retskilderne

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Indholdsfortegnelse

Quick Guide - oversigt over de vigtigste søgeredskaber

Hvor findes Lovforarbejder

Hvor findes Love & Regler 

Hvor findes Retspraksis (domme, afgørelser mm.)

Søgning efter Juridisk litteratur

Søgning efter Patenter

Danske love på engelsk

Erik Sonne, Fagreferent i Jura

Litteratur vedr. juridisk informationssøgning


CBS Bibliotek kan du finde litteratur om juridisk metode, retskilderne og juridisk informationssøgning:
Søgetip: brug f.eks. følgende søgeord:
              informationssøgning AND jura 
              retskilder AND danmark


 

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact