Skip to main content

Danske Retskilder: Hvor findes retskilderne

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Indholdsfortegnelse

Quick Guide - oversigt over de vigtigste søgeredskaber

Hvor findes Lovforarbejder

Hvor findes Love & Regler 

Hvor findes Retspraksis (domme, afgørelser mm.)

Søgning efter Juridisk litteratur

Søgning efter Patenter

Danske love på engelsk

Erik Sonne, Fagreferent i Jura

Erik Sonne's picture
Erik Sonne
Contact:
CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 F.

ph. +453815 3735
Website

Litteratur vedr. juridisk informationssøgning

CBS Bibliotek kan du finde litteratur om juridisk metode, retskilderne og juridisk informationssøgning:
Søgetip: brug f.eks. følgende søgeord:
              informationssøgning OG jura 
              retskilder OG danmark