Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Danske Retskilder: Begynd her

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Jura - libguides fra Juridisk Bibliotek, KU

Link til en række vejledninger (Libguides) i informationssøgning inden for Jura. Vejledningerne er inddelt efter bl.a. emne og geografi.

Erik Sonne, Fagreferent i Jura

Profile Photo
Erik Sonne
Contact:
CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 F.

ph. +453815 3735
Website

Indledning

Denne LibGuide er en vejledning i, hvor og hvordan man kan finde danske retskilder som lovforarbejder, love, domme mm. LibGuiden tager udgangspunkt i dels de materialer (bøger, tidsskrifter, databaser), som CBS Bibliotek råder over, dels frit tilgængelige ressourcer på Internettet.

I Quick Guide er der en kort beskrivelser af de juridiske informationsressourcer, der er gode at starte med. Under de enkelte "Hvor findes ..." faneblade finder du en mere uddybende vejledning.

Under fanebladet Typer af retskilder er der en kort beskrivelse af de forskellige typer af danske retskilder. 


Retskilde-begrebet: 

Ved retskilder forstås de kilder og faktorer, der bestemmer, hvad der er gældende ret

"Retskilder: faktorer, der danner grundlag for formulering af retsregler". Citeret fra Juridisk Ordbog ved Bo og W.E. von Eyben (København 2016).


Nyhed: 

undefined

Folketingets dokumenter siden 1953: giver mulighed for at fritekstsøge i alle dokumenter fra Folketingstidende siden 1953. Søgningerne kan desuden afgrænses på dokumenttyper of 10-årsperioder.

Folketingstidende 1953/54 – 2008/09 er nu tilgængelige som e-Folketingstidende.
Se flere detaljer ved at følge dette link.  
Fra 1953/54 er der adgang til Folketingstidende Tillæg A-D, Forhandlingerne, Oversigtsbind,

Folketingsårbog og Talerfortegnelse.

Rigsdagstidende: fra 1890/91-1952/53 er der p.t. (april 2020) kun adgang til Rigsdagsårbogen. Se for flere detaljer under "Hvor findes Lovforarbejder"

Juridisk litteratursøgning - materiale

Materiale i forbindelse med CM Jur - intro den 16. august 2013: