Skip to main content

Danske Retskilder: Typer af retskilder

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Indholdsfortegnelse

Erik Sonne, Fagreferent i Jura

Erik Sonne's picture
Erik Sonne
Contact:
CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 F.

ph. +453815 3735
Website

Litteratur om retskilder

CBS Bibliotek kan du finde bøger der mere omfattende beskriver det danske retssystem med retskilder, juridisk metode osv.

Søgetip: søg på retskilder AND danmark