Skip to Main Content

Danske Retskilder: Typer af retskilder

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Indholdsfortegnelse

Erik Sonne, Fagreferent i Jura

Litteratur om retskilder

CBS Bibliotek kan du finde litteratur, der mere omfattende beskriver det danske retssystem med retskilder, juridisk metode osv.

Søgetip: søg på retskilder AND danmark

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact